Zájmové kroužky

 

Činnost kroužků byla pro letošní školní rok ukončena.

 

Informace - Pohár vědy 2018