Kalendář akcí aktuality

P Ú S Č P S N
29 30
ČARODĚJNICKÝ REJ
1 2 3
Přerušení provozu mateřské školy o letních prázdninách
4 5
6 7 8 9
ZÁPIS DO MŠ 2019/2020
10
ZÁPIS DO MŠ 2019/2020
11 12
13 14
POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S PANÍ UČITELKOU 1. TŘÍDY ZŠ A SP - LOGOPEDKOU
15 16 17 18 19
20 21
MUZIKÁL
22 23
DIVADLO V KVĚTNU
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Omluvenka 6. třída

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ (výňatek z vnitřního řádu školy)

- zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 2 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně, elektronicky nebo telefonicky, po návratu žáka do školy písemně v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení 
- při absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů písemnou omluvu absence nebo písemnou žádost o uvolnění před započetím absence 
- z jiných důvodů než zdravotních uvolňuje žáka z vyučování na 1 den třídní učitel, na více dnů ředitelka školy 
- lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci, v případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy 
- třídní učitel může ve výjimečných případech po projednání s ředitelkou školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti lékařem

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.