Školní rok 2020/2021

Základní škola

Mateřská škola

Inspekční zprávy (poslední z ledna 2019)

 

ŠVP - Škola plná pohody   - plně organizovaná devítiletá škola 

 • 7 tříd  - počet žáků celkem  
  •  1. ročník  - 10 žáků
  •  2. ročník  - 13 žáků   
  •  3. ročník  - 8 žáků
  •  4. ročník  - 11 žáků
  •  5. ročník  - 14  žáků
  •  6. ročník  - 11 žáků
  •  7. ročník  - 26 žáků
  •  8. ročník  - 15 žáků
  •  9. ročník  - 19 žáků
 • školní družina
 • školní poradenské pracoviště
 • odborné učebny: informatika, chemie a fyzika,
 • zeměpis a dějepis, přírodopis, cvičná kuchyně, keramická dílna
 • žákovská knihovna - v rekonstrukci
 • tři  hřiště u školy, venkovní učebna, naučná stezka, dřevěné cvičební prvky, cvičební sál v sokolovně, obecní fotbalové hřiště
 • školní jídelna v budově školy
 • zahraniční spolupráce – partnerská škola - Lubiň - Polsko 

ŠVP – Je nám dobře na světě, hrajeme si celý rok

 • počet dětí 39
 • 2 oddělení 
 • venkovní zahrada s herním vybavením

Rozvrhy tříd a seznam pomůcek, které mají mít žáci do školy připravené, najdete na stránkách jednotlivých tříd.

 

Škola on-line - elektronická žákovská knížka a třídní kniha

 
Organizace školního roku (prázdniny)
Zvonění
 
Hlavní úkoly školy ve školním roce 2020 – 2021

 

Plán schůzek SRPDŠ

 • 10. 11. 2020 – společná schůzka v jídelně a následně ve třídách
 • 20. 4. 2021 – konzultační schůzky

Komunikace s učiteli i vedením školy je možná kdykoli prostřednictvím pracovních e-mailů učitelů, po dohodě osobně ve škole.
Třídní schůzky neslouží k řešení problémů, ale jsou motivačními setkáními. Vzniklé těžkosti je nutné řešit vždy ihned.

 

Plán pedagogických porad

 

 

Plánované akce, výlety