Školní rok 2019/2020

Základní škola

Mateřská škola

Inspekční zprávy (poslední z ledna 2019)

 

ŠVP - Škola plná pohody   - plně organizovaná devítiletá škola 

 • 7 tříd  - počet žáků celkem  
  •  1. ročník  - žáků
  •  2. ročník  - žáků   
  •  3. ročník  - žáků
  •  4. ročník  - žáků
  •  5. ročník  - žáků
  •  6. ročník  - žáků
  •  7. ročník  - žáků
  •  8. ročník  - žáků
  •  9. ročník  - žáků
 • školní družina
 • školní poradenské pracoviště
 • odborné učebny: informatika, chemie a fyzika, zeměpis a dějepis, přírodopis, cvičná kuchyně, keramická dílna
 • žákovská knihovna
 • tři  hřiště u školy, venkovní učebna, naučná stezka, dřevěné cvičební prvky, cvičební sál v sokolovně, obecní fotbalové hřiště
 • školní jídelna v budově školy
 • zahraniční spolupráce – partnerská škola - Lubiň - Polsko 

ŠVP – Je nám dobře na světě, hrajeme si celý rok

 • počet dětí
 • 2 oddělení 
 • venkovní zahrada s herním vybavením

Rozvrhy tříd a seznam pomůcek, které mají mít žáci do školy připravené, najdete na stránkách jednotlivých tříd.

 
Organizace školního roku (prázdniny)
Zvonění
Přehled plánovaných akcí
Přehled plánovaných soutěží a olympiád
Plán pedagogických porad