Seminář z matematiky pro 9. třídu

vede: Mgr. Věra Blažíčková 
termín:  pátek 13:10-13:55

Příprava k přijímacím zkouškám

Obsah semináře:

1. část (10 hodin) - září - prosinec

 • prohloubení učiva matematiky (náročnější příklady)
 • témata: 
  • lomené výrazy
  • absolutní hodnota
  • poměr
  • rovnice, soustavy rovnic
  • výrazy
  • konstrukční úlohy

2. část (10 hodin) - leden - březen

 • testová zadání z přijímacích zkoušek
 • cvičné testové úlohy 

 

Začínáme 18. září 2020.