Projekty a granty

I) Šablony 3 ZŠ A MŠ POLNIČKA

Š3_publicita ZŠ a MŠ Polnička.jpg

Š3_publicita ZŠ a MŠ Polnička.pdf

 

H) Šablony II v ZŠ a MŠ Polnička

Logo EU

Název projektu: „Šablony 2 ZŠ a MŠ Polnička“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012050

Podrobněji ZDE.

Společně k bezpečí - Mgr. Michaela Veselá vedla tradičně skvělý seminář pro učitele ZŠ a MŠ Polnička a ZŠ Velká Losenice.

Projektový den v 8. třídě s tématem Zodpovědnost a její role v životě - více zde

Komunitní setkání 30 let svobody

Projektový den - 8. třída a 9. třída 

 

 

G) "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)"

... zapojili jsme se do rozvojového programu

MŠMT vyhlašuje druhou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy. Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nebudou požadovat celou platbuod zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu. 

 

F) Šablony v ZŠ a MŠ Polnička

Logo EU

Název projektu: „Šablony v ZŠ a MŠ Polnička“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007655

Název projektu: „Šablony v ZŠ a MŠ Polnička“

Získání chůvy k dvouletým dětem v mateřské škole

Podrobněji ZDE.

Setkání rodičů a zaměstnanců školy v rámci besedy 17. 10. 2017 s PhDr. Z. Kulhánkem 

E) Podporovatelé

Certifikát  

Školní parlament   Zástupci tříd

 

D) Partnerské školy

Gymnázium Žďár nad Sázavou

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Lubin, Polsko

 

C) Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ke dni 1.září 2011 naše škola získala dotaci v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "EU peníze školám". Předpokládané datum ukončení projektu je 8.1.2014. Finanční podpora bude určena na zlepšení podmínek pro vzdělávání na naší škole.

V rámci účasti naší školy v tomto projektu vytvářejí učitelé vzdělávací materiály, které lze na základě telefonické domluvy
/Mgr. Tomka 566625768/ zájemcům o jejich zhlédnutí či využití v pedagogické praxi zaslat.
K 1.3.2013 jsou vytvořeny tyto vzdělávací materiály:
Prvouka v 1.ročníku
Dějepis v 6.,7., 8. a 9. ročníku,
Matematika v 1., 2.(Počítání do dvaceti),3.(Násobilka hravě),7. ročníku
Český jazyk ve 3.(Slovní druhy, Hravé procvičování vyjmenovaných slov), v 5. ročníku (Slovní druhy), 
IKT ve 4.,5.,7.,8. a 9.ročníku, 
Přírodověda v 5.ročníku, 
Přírodopis v 6.,7.,8.,9. ročníku, 
Fyzika v 6.,7.,8.,9. ročníku, ¨
Chemie v 9.ročníku

 

B) Smlouva o partnerství

 

Naše škola uzavřela se vzdělávací institucí ABS WYDA, s.r.o. v rámci projektu "Implementace kreativních metod do ŠVP v kraji Vysočina" (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) SMLOUVU O PARTNERSTVÍ - SPEKTRUM VYSOČINA.

Učitelé naší školy absolvují přípravu zaměřenou na využití kreativních metod ve výuce a zároveň škola díky této spolupráci získá zdarma didaktickou a výpočetní techniku.
Projekt bude trvat tři roky a s námi jsou v projektu ještě zapojeny ZŠ Švermova Žďár nad Sázavou, OA Pelhřimov, SPŠ Třebíč.

(1. 2. 2009)

 

A) Akce podpořené Krajem Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny (dotace)

podpora grantových programů:
 
Informační a komunikační technologie 2018, název projektu: "Webové stránky - zdroj prezentace a komunikace" (evidenční číslo: FV02438.0074)

Fond Vysočiny

 

 
 
Životní prostředí 2015 - název projektu: "Učíme se v přírodě Kraje Vysočina" (evidenční číslo: FVO1203.0007)

Fond Vysočiny
 
Naše školka 2015 - název projektu: "Zlepšení hygienických podmínek sociálního zařízení MŠ Polnička" (evidenční číslo: FVO1203.0018)Sociální zařízení MŠ

Fond Vysočiny
 
 
 
Informační a komunikační technologie 2015, podprogram: A/ Webové stránky - název projektu: "Webové stránky - vizitka naší školy" (evidenční číslo: FV1184.0010)

Fond Vysočiny