PROJEKTY VE VÝUCE

Dlouhodobé projekty, které jsou součástí běžné výuky.

Některé se týkají pouze určitých tříd či předmětů, jiné mohou být pojaty jako průřezová témata jak v Mateřské škole, tak i na Základní škole.