Provozní řád školní jídelny

                                 a jeho dodatek platný od 1. 1. 2018

Provozní řád školní jídelny vychází z platných právních předpisů týkajících se školního stravování.

Vstup do školní jídelny:

 • pitný režim pro žáky – v průběhu dopoledne o přestávkách
 • svačiny – 1. stupeň po 1. vyučovací hodině, 2. stupeň o velké přestávce
 • cizí strávníci od 10.00 do 11.00

Výdej pokrmů:

 • cizí strávníci -  od 10.00 do 11.00
 • žáci – od 11.05  do  13.15

Cizí strávníci mají možnost odložení svršků na věšáky, žáci vstupují do školní jídelny přezutí.

V jídelně je určen dohled, který dohlíží na chování žáků, na dodržování hygienických a společenských pravidel při stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dohlížejícího a zaměstnanců školní jídelny. Dohled dbá na udržování čistoty stolů.

K přenášení stravy se používá tác, použité nádobí se odkládá na určené místo.

Přihlašování a odhlašování obědů lze provádět den předem do 12.00 hodin vedoucí školní jídelny, při neočekávané události výjimečně ráno do 7.00 nebo dle postupu na www.strava.cz. Pozdější přihlášky a odhlášky nelze z provozních důvodů přijímat. Odhlašování celé třídy nebo její větší části je třeba provést dva dny předem. K přihlašování a odhlašování obědů lze využít e-mail: jidelna@zspolnicka.cz.

V době nemoci mají žáci možnost odběru obědů v hodnotě ceny potravin a režie = 58,-Kč.

Platba za obědy musí být provedena pravidelně každý měsíc. Platba se provádí bezhotovostně, ve výjimečných případech v hotovosti podle pokynů vedoucí školní jídelny, které strávníci obdrží na začátku školního roku.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny jsou od 7.00 do 10.30.

Problémy nebo připomínky strávník hlásí vedoucí školní jídelny, dohlížejícímu pedagogovi nebo jinému zaměstnanci školní jídelny.

Aktuální jídelníček je vyvěšen ve školní jídelně, v mateřské škole a zveřejněn na www.strava.cz nebo www.zspolnicka.cz.

 

Polnička, 1. září 2016                                                                 Mgr. Jana Vavřínková, ředitelka školy
                                                                                                      Hana Lukášková, vedoucí školní jídelny

 

Pitný režim - doplňující informace

 1. V ceně každého oběda je započítáno pití
 2. V ceně svačiny NENÍ pití započítáno
 3. Anketa, která měla zjistit zájem dětí o využívání pitného režimu v době všech přestávek, dle vrácených lístků dopadla takto : 
  Dotázáno 142 dětí prostřednictvím zákonných zástupců 
  30,9 % nebude využívat pitný režim NE 
  69,1 % bude využívat pitný režim ANO
 4. Za využívání pitného režimu bude těmto žákům za CELÝ MĚSÍC účtováno 19 Kč. Tato částka bude připočtena ke stravnému.
 5. Žáci platící částku 25 Kč mohou využívat pitný režim během VŠECH přestávek, neplatící pouze jako součást oběda.
 6. Žáci , kteří by změnili své rozhodnutí o využívání pitného režimu, nahlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny/změna je možná vždy od začátku nového měsíce/
 7. Vždy na začátku nového školního roku bude součástí přihlášky ke stravování i zjišťování zájmu o pitný režim.