Školní rok 2015/2016ročník zástupci třídy
3.
Pavla Jírková
4. Magdaléna Cempírková, Anna Zapletalová
5.
Miroslava Uzlová
6.
Lucie Mrkvičková, Jaroslav Cempírek
7.
Alexandra Čížková, Šimon Zich
8.
Anna Freyová, Zbyněk Zlesák
9.
Lukáš Mrkvička, Adéla Blažíčková

SETKÁNÍ PARLAMENTU 1. 4. 2016

Program: 

 1. Kontrola úkolů:
  1. Zbyněk Zlesák - hodnocení dodá do 14. 4. 2016
  2. Lexi Čížková - pravidelné dodávání zápisů z jednání ŠP na web školy
  3. systém hodnocení zapomínání zůstává stejný
 2. Aktivita žáků a ŠP - poděkování za reprezentaci v soutěžích a olympiádách, za pomoc při zápisu do 1. ročníku - ŘŠ
 3. Úpravy a vybavení ZŠ - ŘŠ členy parlamentu seznámila:
  1. osvětlení
  2. opravy žaluzií
  3. vybavení novými PC v učebně + server
 4. Plánované aktivity - duben - červen
 5. Úkoly:
  1. dle bodu 1.
  2. 8. 4. - ŠP náměty do Zahradní party předat ŘŠ

 Zapsala dne 12. 4. 2016 Alexandra Čížková

 

 

20. 11. 2015 byli svoláni zástupci Parlamentu ZŠ, aby probrali akce, které nás čekají. Jedná se o:

 • lednový Dětský karneval (16. 1. 2016),
 • prosincový Vánoční turnaj,
 • školní Mikuláš (4. 12. 2015), kterého se ujme 9. třída.

                                                                                    za ŠP Alexandra Čížková, 24. 11. 2015

 

Páteční sázení stromů za účasti p. uč. Prokopa, paní ředitelky a členů ŠP proběhlo bez problémů a pohodově. Zasazovali jsme mladou třešeň a věříme, že z ní vyroste krásný a bohatý strom se zdravými plody. Přišel se podívat a podpořit nás pan starosta. 

Zasazování bylo úspěšné a doufáme, že bude v budoucnu plodit.      

za ŠP Alexandra Čížková, 16. 10. 2015

 

První zasedání Školního parlamentu (ŠP) se týkalo seznámení se se Školním řádem a dalšími důležitými pravidly. Představili jsme se navzájem, nahlédli do fungování nejen ŠP a společně jsme se vyfotili .  

Zvolili jsme si také garanty práce ŠP - Adélu Blažíčkovou a Lukáše Mrkvičku, zapisovatelkou setkání ŠP se stala Alexandra Čížková.                  

za ŠP Alexandra Čížková, 9. 9. 2015