Specifické vývojové poruchy učení

Syndrom LMD 

jeho podkladem je lehké poškození mozku, které ale nepostihuje intelekt mezi projevy může patřit hyperaktivita, hypoaktivita, nesoustředěnost, impulzivita až agresivita, poruchy vnímání

Dyslexie = porucha čtení

Projevuje se: 
vynecháváním slabik, písmem zaměňováním jiných písmen domýšlením si koncovek slov, "dvojím čtením“ – šeptem po částech pro sebe, celé nahlas - důsledkem je nepochopení obsahu čteného textu

Dysortografie = porucha pravopisu

Projevuje se: 
žák si těžko vybavuje písmena, zaměňuje je nedodržuje délku samohlásek nerozlišuje hranice slov (kvám = k vám) chyby v měkčení (di, ti, ni = dy, ty, ny) není schopen gramatické pravidlo použít pří písemném projevu 

Dysgrafie = porucha psaní

Projevuje se: 
nečitelným kostrbatým písmem nedopsanými slovy špatným úchopem pera a zvláštním držením těla při psaní nepravidelným uspořádáním na stránce ( vzhledem k řádkům a okrajům) krátký text dokáže žák zopakovat, ale ne rychle napsat 

Dyskalkulie= porucha matematických schopností

Projevuje se: 
nezvládá určit o… více, o… méně, .. krát méně/krát více problémy v geometrii zaměňování matematických operací špatně čte vícemístná čísla s nulami atd.