Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Základní a Mateřské škole Polnička, z.s.

Sídlo: Polnička 147, 591 02 Polnička   Členové výboru: Jaroslav Sáblík - předseda   Stanovy SRPDŠ: zde
IČO: 04628110     Veronika Sáblíková - místopředsedkyně    
Mail: srpdspolnicka@gmail.com     Pavla Chybová - členka výboru    
Kontakt: Jaroslav Sáblík 777734914   Klára Sobotková - členka kontrolní komise    
  Veronika Sáblíková 739423433   Jana Padalíková - členka kontrolní komise    
        Lenka Novotná - členka kontrolní komise    

Třídní delegáti

1.ročník Pavla Chybová p.chybova@seznam.cz   6.ročník tř.uč. Bednářová Markéta bednarova@zspolnicka.cz
2.ročník Moravcová Věra moravcovaverka@seznam.cz   7.ročník Novotná Lenka lenkanovotna109@gmail.com
3.ročník Břečková Zdeňka
Padalíková Jana
zdenka.breckova@centrum.cz
77.ja.ma@seznam.cz
   8.ročník Machová Ludmila machova.polnicka@seznam.cz
4.ročník Bednářová Markéta marketamokrosova@seznam.cz    9.ročník Jírková Blanka b.jirkova@seznam.cz
5.ročník Vábková Blanka blankavabkova@seznam.cz    Výbor SRPDŠ srpdspolnicka@gmail.com

Rok 2021

 
 
27.9.2021 Členská schůze
Dne 12.10.2021 proběhla členská schůze spolku SRPDŠ Polnička. Více informací o průběhu a výsledku schůze naleznete v přiloženém zápisu z této schůze.
Zápis ze schůze  
25.9.2021 Setkání třídních delegátů - 21.9.2021 Ke stažení  
25.4.2021 Rozhodnutí MŠMT (Rozdělení ZŠ a MŠ) Ke stažení  
30.1.2021 Zpráva o činnosti a hospodaření SRPDŠ za rok 2020 Ke stažení  

Rok 2020

 
 
11.12.2020 Setkání třídních delegátů - 10.12.2020 Zápis ze setkání 
27.11.2020 Setkání třídních delegátů - 24.11.2020 Zápis ze setkání 
27.6.2020 Členská schůze Zápis ze schůze 
17.3.2020 26. dětský karneval - vyúčtování Vyúčtování 
27.1.2020 Zpráva o činnosti a hospodaření SRPDŠ za rok 2019 Ke stažení  

Rok 2019

 
 
11.12.2019 Barborkový jarmark 2019 - vyúčtování  Celkové vyúčtování
14.11.2019 Členská schůze  Zápis ze schůze
  Dne 12.11.2019 proběhla členská schůze spolku SRPDŠ Polnička. Více informací o průběhu a výsledku schůze naleznete v přiloženém zápisu z této schůze.  
6.11.2019 Setkání třídních delegátů  Zápis ze setkání
  Vážení rodiče, dne 4.11.2019 proběhlo další setkání výboru SRPDŠ s třídními delegáty za účasti paní ředitelky. Zápis z tohoto jednání je k dispozici k nahlédnutí.  
21.6.2019 Setkání třídních delegátů  Zápis ze setkání
  Vážení rodiče, dne 20.6.2019 proběhlo další setkání výboru SRPDŠ s třídními delegáty, za účasti paní ředitelky a vedoucí školní jídelny. Zápis z tohoto jednání je k dispozici k nahlédnutí.  
24.3.2019 Zpráva o činnosti a hospodaření SRPDŠ za rok 2018 Ke stažení.  
24.3.2019 Dne 12.3.2019 proběhla členská schůze spolku SRPDŠ Polnička. Více informací o průběhu a výsledku schůze naleznete v přiloženém zápisu z této schůze. Zápis ze schůze 12.3.2019  
19.2.2019 Členská schůze  Pozvánka a program
  Vážení rodiče, dne 12.3.2019 v 15:00 proběhne členská schůze SRPDŠ. Poté od 15:30 proběhne beseda s Mgr.Miloslavem Hubatkou (http://www.hubatkaconsulting.cz/o-nas/) na téma : Jak vést děti k úspěšnosti  
18.2.2019 25. dětský karneval - vyúčtování  Celkové vyúčtování

Rok 2018

 
 
12.12.2018 Barborkový jarmark - vyúčtování  Celkové vyúčtování
26.11.2018 Setkání třídních delegátů  Zápis ze setkání
  Vážení rodiče, dne 20.11.2018 proběhlo první setkání výboru SRPDŠ s třídními delegáty, za účasti paní ředitelky a vedoucí školní jídelny. Ve velmi příjemné a přátelské atmosféře proběhlo společné jednání mezi rodiči a vedoucí školní jídelny paní Lukáškovou. Společně jsme probrali veškeré náměty a připomínky rodičů k tématu stravování ve školní jídelně. Zápis z tohoto jednání je k dispozici k nahlédnutí.  
20.11.2018 Třídní delegáti  
  Vážení rodiče, dnes na třídních schůzkách byli navrženi a zvoleni zástupci jednotlivých ročníků,tzv.třídními delegáty. Tito zástupci budou zastupovat dané ročníky při jednání s Výborem SRPDŠ a školou. Seznam delegátů včetně kontaktů naleznete v záhlaví této stránky společně s ostatními kontakty. Zápis z prvního setkání třídních delegátů a společného jednání s vedoucí školní jídelny paní Lukáškovou zveřejníme v nejbližší době.  
14.11.2018 Třídní schůzky  
  Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se konají dne 20. 11. 2018 v 15:30 hod. v jednotlivých třídách. Začátek třídních schůzek v 15:30 platí pro všechny ročníky. Nebude možné před začátkem schůzek navštěvovat třídní učitelé jako to bylo doposud.

Během třídních schůzek budou každé třídě představeni nově zvolení delegáti.

Po skončení třídních schůzek se sejde Výbor SRPDŠ a delegáti tříd s paní Lukáškovou – vedoucí školní jídelny. Společně budeme řešit téma stravování v naší škole/školce a vše kolem něj.

Zápis z tohoto jednání pak bude k nahlédnutí na webových stránkách ZŠ a MŠ Polnička – SRPDŠ.
 
9.11.2018 Třídní delegáti Informace pro rodiče
8.11.2018 Projekt EDISON  
  Dnes se do našich rukou prostřednictvím paní ředitelky dostala nabídka možnosti spoluúčasti na projektu EDISON. Rádi bychom znali váš názor na tento projekt. Prosíme nejen o kladné, ale i případné záporné názory, abychom objektivně mohli posoudit zda se má škola do projektu zapojit. Pro více informací použijte odkazy vpravo. Projekt EDISON
Stručné informace  
28.10.2018 Výbor SRPDŠ  
  Dne 23.10.2018 proběhla schůze Shromáždění spolku SRPDŠ Polnička. Více informací o průběhu a výsledku schůze naleznete v přiloženém zápisu z této schůze. Zápis ze schůze 23.10.2018  

 

Školní rok 2017/2018


29.6.2018 Výbor SRPDŠ Zpráva o činnosti SRPDŠ za uplynulý školní rok
20.1.2018 Karneval Vyúčtování
17.10.2017 Plenární schůze SRPDŠ Zápis ze schůze

 

Školní rok 2016/2017


30.6.2017 Výbor SRPDŠ Zpráva z činnosti spolku ve školním roce 2016/2017

 

Školní rok 2015/2016


30.6.2016 Výbor SRPDŠ Zpráva z činnosti spolku ve školním roce 2015/2016