Spolek rodičů a přátel školy

 

IČO 046 28 110

 

Od srpna 2018 je nově založen email pro SRPDŠ: srpdspolnicka@gmail.com

Na tento email se můžete kdykoliv obrátit s dotazy, připomínkami, nápady ….. prostě vše, co se týká SRPDŠ.

Tento email budeme i my za SRPDŠ využívat k předávání důležitých informací pro Vás rodiče, zejména co se týká členských schůzek a pořádání akcí.

Prozatím zůstávají v platnosti také předchozí kontakty.

Kontaktujte

Jaroslava Sáblíka 

           nebo Boženu Krčálovou osobně u školy

                                                    nebo na mail bozkapol@seznam.cz ,

                                                    telefon 721 656 579

 

  

Školní rok 2017/2018

Zpráva o činnosti SRPDŠ za uplynulý školní rok

 

20. ledna 2018 - Karneval - vyúčtování

dne 17. října 2017 proběhla Plenární schůze SRPDŠ.

Zápis ze schůze

 

 

Dopis k volbám do Školské rady

Pozvánka na besedu

Oznámení o volbách člena Školské rady

 

 

Školní rok 2016/2017

Zpráva z činnosti spolku ve školním roce 2016/2017

 

 

Školní rok 2015/2016

Zpráva z činnosti spolku ve školním roce 2015/2016

 

 

 

 

Ustavující schůze se konala 13. října 2015.

Stanovy SRPŠ zde.

Členové výboru:

Jaroslav Sáblík (Polnička)

Lucie Chybová (Polnička)

Božena Krčálová (Polnička)