Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Základní a Mateřské škole Polnička, z.s.

Sídlo: Polnička 147, 591 02 Polnička   Členové výboru: Jaroslav Sáblík - předseda   Stanovy SRPDŠ: zde
IČO: 04628110     Veronika Sáblíková - místopředsedkyně    
Mail: srpdspolnicka@gmail.com     Pavla Chybová - členka výboru    
Kontakt: Jaroslav Sáblík 777734914   Klára Sobotková - členka kontrolní komise    
  Veronika Sáblíková 739423433   Jana Padalíková - členka kontrolní komise    

 

Školní rok 2018/2019


14.11.2018 Třídní schůzky  
  Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se konají dne 20. 11. 2018 v 15:30 hod. v jednotlivých třídách. Začátek třídních schůzek v 15:30 platí pro všechny ročníky. Nebude možné před začátkem schůzek navštěvovat třídní učitelé jako to bylo doposud.

Během třídních schůzek budou každé třídě představeni nově zvolení delegáti.

Po skončení třídních schůzek se sejde Výbor SRPDŠ a delegáti tříd s paní Lukáškovou – vedoucí školní jídelny. Společně budeme řešit téma stravování v naší škole/školce a vše kolem něj.

Zápis z tohoto jednání pak bude k nahlédnutí na webových stránkách ZŠ a MŠ Polnička – SRPDŠ.
 
9.11.2018 Třídní delegáti Informace pro rodiče
8.11.2018 Projekt EDISON  
  Dnes se do našich rukou prostřednictvím paní ředitelky dostala nabídka možnosti spoluúčasti na projektu EDISON. Rádi bychom znali váš názor na tento projekt. Prosíme nejen o kladné, ale i případné záporné názory, abychom objektivně mohli posoudit zda se má škola do projektu zapojit. Pro více informací použijte odkazy vpravo. Projekt EDISON
Stručné informace  
28.10.2018 Výbor SRPDŠ  
  Dne 23.10.2018 proběhla schůze Shromáždění spolku SRPDŠ Polnička. Více informací o průběhu a výsledku schůze naleznete v přiloženém zápisu z této schůze. Zápis ze schůze 23.10.2018  

 

Školní rok 2017/2018


29.6.2018 Výbor SRPDŠ Zpráva o činnosti SRPDŠ za uplynulý školní rok
20.1.2018 Karneval Vyúčtování
17.10.2017 Plenární schůze SRPDŠ Zápis ze schůze

 

Školní rok 2016/2017


30.6.2017 Výbor SRPDŠ Zpráva z činnosti spolku ve školním roce 2016/2017

 

Školní rok 2015/2016


30.6.2016 Výbor SRPDŠ Zpráva z činnosti spolku ve školním roce 2015/2016