Sportovní kroužek

 pro  4. (5.) ročník

vede: Mgr. Pavla Prokopová
termín: čtvrtek 13:45 –14:30