Sportovní kroužek

 pro 1. – 3. ročník

vede: Mgr. Pavla Prokopová
termín: středa 13:45 –14:30