Sportovní kroužek

 pro 2. – 4. (5.) ročník

vede: Mgr. Pavla Prokopová
termín: čtvrtek 13:45 –14:30