Informace pro strávníky

 

 

 

 

Vnitřní řád Školní jídelny obsahuje informaci o provozu ŠJ, o způsobu přihlašování obědů, cenách jídel apod.