Informace pro strávníky

Nové:

Z důvodu zvyšování cen potravin budou od 1. 1. 2018 navýšeny ceny obědů, přesnídávek a svačin o 2,- Kč.


Děkujeme za pochopení.


Hana Lukášková
vedoucí školní jídelny

 

Upozornění:

POKUD SE NA OBĚD Č. 2 PŘIHLÁSÍ MÉNĚ NEŽ 20 STRÁVNÍKŮ, OBĚD BUDE PŘEVEDEN NA Č. 1.

 

 

            VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - účinnost od 1. 9. 2017

                                                                  - Přílohy Vnitřního řádu ŠJ

  

 

Od září 2015 byl zaveden nový objednávkový systém obědů přes internet.

 

Informace pro rodiče

O úhradě stravného