Informace pro strávníky

 

Aktuálně!
 
Z médií všichni víte, že i nadále pokračuje uzavření škol. Školní jídelna je v provozu a žáci mají možnost odebírat dotované obědy v době od 10.30 - 11.30 do svých jídlonosičů při dodržení všech hygienických předpisů. Po přihlášení stravy přes internet je nutné dodnést ráno do 9.00 hod podepsaný jídlonosič a v době určené k výdeji si vyzvednout jídlonosič ve vstupní chodbě do školy. Pro malý zájem o odebírání stravy netrváme na vydávání obědů do našich jednorázových plastových nádob.
Cena dotovaného obědu: 1. stupeň - 25,- Kč
2. stupeň - 28,- Kč
a žáci starší 15. let - 29,- Kč
                              

Zájemci o obědy z řad veřejnosti si mohou odebírat jídlo do svých jídlonosičů takto:

  • do 9 hodin přineste jídlonosič na rampu ŠJ

  • od 10:30 bude oběd k vyzvednutí

Hezké dny v klidu a zdraví přeje Kafková Jaroslava, vedoucí ŠJ 

 

Přihláška ke stravování ke stažení zde.

 

Vnitřní řád Školní jídelny obsahuje informaci o provozu ŠJ, o způsobu přihlašování obědů, cenách jídel apod.