Zaměstnanci ZŠ a MŠ Polnička

Školní rok 2017/2018

 VEDENÍ
 Mgr. Jana Vavřínková  ředitelka (Čj, SČj)
 Mgr. Stanislava Tomková                    zástupkyně ŘŠ (D, Vv)
 VYUČUJÍCÍ
 Bc. Markéta Bednářová  asistentka pedagoga
 Mgr. Věra Blažíčková  tř. uč. 8. ročníku (M, IKT, F)
 Mgr. Jitka Doležalová  učitelka (Čj, Aj)
 Mgr. Ilona Fňukalová  tř. uč. 3. a 5. ročníku (1. stupeň)
 Mgr. Michaela Horníčková  tř. uč. 1. a 2. ročníku (1. stupeň)
 Mgr. Jana Chmelová  tř. uč. 6. ročníku (Nj, Vv, Sp)
 Ing. Dagmar Jaitnerová  výchovná poradkyně (Ch, Vv, Ov, Vz, Sp)
 Mgr. Marie Judová  tř. uč. 9. ročníku (M, EPř, Ep, Ov, Vz)
 Mgr. Štěpán Prokop  tř. uč. 7. ročníku (Z, Aj, Ak, Tv)
 Mgr. Pavla Prokopová  tř. uč. 4. ročníku (1. stupeň, Hv)
 Mgr. Jana Mottlová  na mateřské dovolené
   
 Jana Spěváčková  vychovatelka ve ŠD, asistentka pedagoga
 Jana Pospíchalová   vychovatelka ve ŠD, asistentka pedagoga 
   
 Bc. Věra Veselá  vedoucí učitelka MŠ
 Dis. Božena Kocourková  učitelka MŠ - oddělení Medvídci 
 Dis. Jana Henzlová  učitelka MŠ - oddělení Berušky
 Yvona Pošvicová  asistentka pedagoga V MŠ
 Jaroslava Nejedlá  chůva v MŠ

Všechny zaměstnance školy lze kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo e-mailu školy.