Zaměstnanci ZŠ a MŠ Polnička

Školní rok 2018/2019

 VEDENÍ
 Mgr. Romana Chlubnová  ředitelka, metodik prevence (Nj, Tv, Vv)
 Mgr. Stanislava Tomková                    zástupkyně ŘŠ (D, Vz)
 VYUČUJÍCÍ
 Bc. Markéta Bednářová  asistentka pedagoga, výchovný poradce
 Mgr. Věra Blažíčková  tř. uč. 9. ročníku (M, IKT, F, Sp, CvM)
 Mgr. Jitka Doležalová  učitelka (Čj, Aj, SČj)
 Mgr. Ilona Fňukalová  tř. uč. 1. a 2. ročníku (1. stupeň)
 Mgr. Michaela Horníčková  tř. uč. 3. a 4. ročníku (1. stupeň)
 Mgr. Jana Chmelová  tř. uč. 7. ročníku (Nj, Aj, Vv, Sp, Ov)
 Mgr. Marie Judová  tř. uč. 6. ročníku (M, Př, Ep, Ch),
 Mgr. Štěpán Prokop  tř. uč. 8. ročníku (Z, Aj, Ak, Tv, IKT, Ov)
 Mgr. Pavla Prokopová  tř. uč. 5. ročníku (1. stupeň, Hv)
 Mgr. Jana Mottlová  na mateřské dovolené
 Mgr. Jana Vavřínková  (ČJ, SČj, Dv, Ov)
   
 Jana Spěváčková  vychovatelka ve ŠD, asistentka pedagoga
 Jana Vytlačilová  asistentka pedagoga
 Jana Pospíchalová   na mateřské dovolené
   
 Bc. Věra Veselá  vedoucí učitelka MŠ
 Dis. Božena Kocourková  učitelka MŠ - oddělení Medvídci 
 Dis. Jana Henzlová  učitelka MŠ - oddělení Berušky
 Jaroslava Nejedlá

 chůva v MŠ

Všechny zaměstnance školy lze kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo e-mailu školy.