Výchovná poradkyně

Bc. Markéta Bednářová

Konzultační hodiny: 

pondělí 10.00 - 11.00
Kontakt:

e-mail: poradce@zspolnicka.cz  lze domluvit jiný termín

Výborné webové stránky, kde se můžete dočíst spoustu zajímavých informací ohledně přijímacích zkoušek na střední školy z pohledu rodiče!

 www.kampodevitce.cz 

Termíny přijímacích zkoušek na SŠ 2020/2021

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se
talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021

 

Volba střední školy                                                              Volba povolání - testy osobnosti

Adresy webových stránek poskytujících informace o SŠ v ČR:                                   Na jakou práci se hodíš?

 

Pomocník při výběru střední školy      

      více informací
Pomocník při výběru střední školy      

 

Kam po základní škole


Gymnazium - Žďár nad Sázavou - www.gymzr.cz
Biskupské gymnazium -Žďár nad Sázavou - www.bigyzr.cz
VOŠ a Střední průmyslová škola - Žďár nad Sázavou - www.spszr.cz
SZŠ a Vyšší zdravotnická škola - Žďár nad Sázavou - www.szszdar.cz
Škola ekonomiky a cestovního ruchu - Žďár nad Sázavou - www.secr.cz
SŠ obchodní a služeb SČMSD - Žďár nad Sázavou - www.obchodskolazr.cz
Střední škola gastronomická A. Kolpinga - Žďár nad Sázavou - www-ssgak.cz
Střední škola technická - Žďár nad Sázavou - www.sstzr.cz
Gymnázium Vincence Makovského - Nové Město na Moravě - www.gynome.nmnm.cz
Střední odborná škola - Nové Město na Moravě - www.sos-nmor.cz
VOŠ a Střední zemědělská škola - Bystřice nad Perštejnem - www.szesby.cz
Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie - Velké Meziříčí - www.hotelskola.cz
Střední škola řemesel a služeb - Velké Meziříčí - www.ssrsvm.cz
Střední odborné učiliště Jana Tiraye - Velká Bíteš - www.sou-velkabites.com 

Poradenství o volbě SŠ - úřad práce

Specifické vývojové poruchy učení - 
základní informace

Specifické vývojové poruchy učení se mohou u dětí vyskytovat samostatně, ale častěji tvoří komplex poruch. Často se také vyskytují v kombinaci se syndromem lehké mozkové dysfunkce, který bývá v současnosti označován jako syndrom poruchy pozornosti nebo syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou. ... celý článek