Výchovná poradkyně

Bc. Markéta Bednářová

Konzultační hodiny: 

pondělí 9.00 - 10.00 
Kontakt: e-mail: bednarova@zspolnicka.cz  (lze domluvit jiný termín)

Nové podmínky pro poskytování pedagogické intervence

Podpůrné opatření pedagogické intervence (dále jen “PI”) bylo do konce roku 2020 doporučováno pouze školským poradenským zařízením na základě vyšetření. Od roku 2021 PI poskytuje škola, jako podpůrné opatření 1. stupně, a to i bez návštěvy školského poradenského zařízení (ŠPZ). Vyplývá to z novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., a z novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Cílem je nastavit PI žákovi ihned a minimalizovat tak riziko školní neúspěšnosti. Nadále však zůstává zachována možnost, aby PI doporučilo také ŠPZ. PI bude možné kombinovat s dalšími podpůrnými opatřeními v rámci vyšších stupňů podpůrných opatření.

Škola poskytování PO 1. stupně průběžně vyhodnocuje a nejpozději po třech měsících vyhodnotí, zda vedou k naplnění cílů. Pokud tomu tak není, škola doporučí využít poradenskou pomoc ŠPZ. Do doby, než poskytne ŠPZ vyšetření, škola poskytuje opatření prvního stupně.

Ve vyhlášce nejsou stanovena pravidla pro organizaci PI, neurčuje se minimální a maximální délka PI a nestanovují se limity počtu žáků ve skupině. Škola přizpůsobuje parametry PI potřebám žák a je možné žákovi poskytnout PI samostatně nebo ve skupině.

 

 Přijímací zkoušky na SŠ - časový harmonogram

do 31. října 2021 - Ředitelé příslušných škol vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2021 - Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

2.-15. ledna 2022 - Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázií se sportovní přípravou.

2.ledna-15.února 2022 - Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (viz níže).

15.-31. ledna 2022 - Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2022 - Ředitelé příslušných škol vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání bez talentové zkoušky.

do 1. března 2022  - Odevzdání přihlášky ke vzdělávání na střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

12. a 13. dubna 2022 - 1. a 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání.

10. a 11. května 2022 - 1. a 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Více podrobností získáte na stránkách MŠMT
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

 

 

Specifické vývojové poruchy učení - 
základní informace

Specifické vývojové poruchy učení se mohou u dětí vyskytovat samostatně, ale častěji tvoří komplex poruch. Často se také vyskytují v kombinaci se syndromem lehké mozkové dysfunkce, který bývá v současnosti označován jako syndrom poruchy pozornosti nebo syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou. ... celý článek