Kalendář akcí aktuality

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15
Něco málo k přečtení pro ty, kteří chtějí a mají zájem
16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Z ředitelny

 

… PROSINEC… 

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé dětí a školy, milí kolegové, milé děti, 

všude ve škole voní jehličí, ozývají se koledy a vánoční písničky, pod stromečky se objevují první dárečky, je cítit atmosféra očekávání, napětí, těšení se…Tak, jak to před Vánoci bývá.

V naší škole jsme  si předvánoční čas užívali naplno. Hned v pondělí po první adventní neděli nasáli naši deváťáci vánoční atmosféru na krásně vyzdobeném Staroměstském náměstí v Praze, Barborkový jarmark ve spolupráci se SRPDŠ přivedl mezi nás do školy rodiče, prarodiče,  přátele a spolu s dětmi se škola proměnila ve vánoční „úl“. 5. prosince zase chodil po škole, školce i po vsi Mikuláš s čerty a anděly a rozdával nejen dárky, ale i radost a adventní náladu. Děti ze školky předvedly krásný program babičkám a dědečkům při jejich předvánočním posezení.  Obrázky našich šikovných žáků zdobí celý prosinec a leden Městské divadlo a radnici ve Žďáře nad Sázavou v rámci vánočních výstav. Dětmi vyrobené věnce z papíru na budově školy, obecního úřadu a prodejny jsou naším vánočním a novoročním poselstvím všem spoluobčanům.

vánoce2.jpg

Dovolte mi, abych  i já vám všem popřála klidné, rodinné, bílé Vánoce. Zkusme si užít pohodu, klid,  dětskou radost pod stromečkem, světlo a teplo svíček, záři prskavek,  prostě to všechno, co patří k pravým Vánocům. Ať pohodové vánoční svátky jsou předzvěstí naděje dobrého nového roku, ať nám slouží zdraví, máme kolem sebe přátele a samé dobré lidi, ať jsme veselí a šťastní!

Děkuji vám za spolupráci a podporu! Romana Chlubnová

 

 

 

… ZÁŘÍ … 

Vážení rodiče a přátelé dětí a školy!

Zdá se mi to jako okamžik a přitom máme za sebou celé září! Všichni jsme si zvykli, že nám to opravdu „už nastalo“. Hned po prázdninách začali všichni ve škole fungovat zase naplno. Sedm nových prvňáčků přivítali první den jejich nejstarší spolužáci z 9. třídy a doprovodili je do krásně vyzdobené třídy. Tam na ně čekala jejich paní učitelka Ilona Fňukalová i deset druháčků. Po přivítání paní ředitelkou a zástupci z obecního úřadu se pustili do seznamování se školou. Držíme jim pěsti, aby dobře začali a dařilo se jim! Stejně tak přišlo do školy několik nových žáků z okolních obcí a dokonce jedna dívka z Ukrajiny! Jim všem jsme se snažili ulehčit nástup a adaptaci na nové prostředí. Šesťáci absolvovali Harmonizační dny ve škole a na Velkém Dářku, děti z prvního stupně si vyšly společně v krásném letním počasí do Zámku Žďáru, kde obdivovaly podzimní výzdobu kostela na Zelené hoře. Děti z 3. a 4. třídy trénovaly dovednosti a bezpečnostní pravidla na dopravním hřišti. Žáci 8. a 9. třídy absolvovali ve škole zajímavý výukový program zaměřený na dějepis – Stoleté kořeny. Velkou radost sobě i nám všem ve škole udělaly děti z 5. a 8. třídy, které se ve dvou družstvech zapojily do regionální soutěže Jeřabinka a obsadily skvělé 1. a 2. místo! V pondělí 24. 9. si žáci 2. stupně připomněli při zajímavé besedě Den jazyků a osmáci další den cestovali do Prahy na mimořádnou výstavu v Jízdárně pražské hradu – Doteky státnosti. První mrazík ve středu ráno zaskočil i naše sportovkyně a sportovce z 2. stupně, kteří se odvážně přihlásili do okresního kola přespolního běhu ve Žďáře v areálu Martina Koukala. Na trénink ve škole bylo sice málo času, ale všichni doběhli a poměřili síly s ostatními. Akcí, které doplnily náš školní vzdělávací plán v září, bylo několik a další se chystají. Jsem přesvědčena, že i děti se do školy, úplně stejně jako my dospělí do práce, potřebují těšit. Jedině tak můžeme podávat dobré výsledky. A navíc, čas strávený při společných akcích, sdílené zážitky, jsou nejlepší prevencí šikany a cestou k dobrému třídnímu kolektivu.

Přeji nám všem pěkné podzimní dny!

                                                       S pozdravem Romana Chlubnová

 

… ÚVODEM SLOVO ŘEDITELKY … 

Vážení rodiče, přátelé dětí a školy, milé žákyně, milí žáci!

Ráda bych vás pozdravila v novém školním roce a představila se vám. Jmenuji se Romana Chlubnová a byla jsem od 1. 8. 2018 jmenována na základě úspěšně vykonaného konkurzu ředitelkou ZŠ a MŠ Polnička. Pocházím odtud a byla jsem zdejší žákyní 8 let. Myslím, že právě naši výborní učitelé měli zásluhu na tom, že jsem se již tehdy rozhodla být také pedagogem. Po absolvování žďárského gymnázia jsem vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a dalších 28 let jsem působila jako učitelka a metodička prevence na 4. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou, kde jsem mimo jiné pracovala i na svém odborném růstu. Dnes se tedy vracím domů. Ráda bych byla prospěšná zdejší škole i obci. 3. září usedne do školních lavic celkem 127 dětí, do mateřské školy je přihlášeno 40 dětí do dvou oddělení. Všechny třídy i učebny jsou připravené, aby v pondělí opět ožily dětským štěbetáním. Těšíme se na všechny děti, zejména pak na nové prvňáčky. Letos jich bude pouze 7, zato však na každého z nich budou čekat dva spolužáci z deváté třídy, kteří budou jejich patrony po celou první třídu. Šesťáci si užijí dva tzv. Harmonizační dny, kdy se nebudou učit, ale absolvují bohatý program, jehož cílem je vzájemné seznámení, společné vytvoření třídních pravidel a nastartování dobrého třídního klimatu.

Dovolte mi, abych vám nastínila své hlavní priority pro tento školní rok:

  • Zabezpečení kvalitního výchovně vzdělávacího procesu pro žáky ZŠ a MŠ – personální zabezpečení, kvalitní vybavení školy i školky, pozitivní, aktivní školní klima, otevřená vzájemná komunikace, žáci i rodiče jsou naši partneři.
  • Efektivní spolupráce a komunikace s rodiči – spolek SRPDŠ jako aktivní partner školy, komunikace rodič – učitel - individuální pracovní e - maily, komunikace učitel – rodič - webové stránky jednotlivých tříd (součást školního webu) s nejdůležitějšími informacemi a domácími úkoly.
  • Efektivní komunikace se zřizovatelem - obcí Polnička i představiteli okolních spádových obcí a řediteli jejich základních škol. Posílení komunitní role školy v obci, spolupráce s místními spolky a organizacemi.
  • Navázání spolupráce se zahraniční školou, výměna zkušeností pedagogů, výměnné poznávací pobyty dětí.
  • Příprava postupného přechodu na elektronický systém žákovských knížek a třídních knih.

Tyto a všechny další dílčí cíle vedou k hlavní vizi, kterou je vytvoření prestižní, vyhledávané školy, která bude svým žákům poskytovat nejen kvalitní základní vzdělání v moderně vybavených, čistých prostorách, ale také bezpečné, přátelské klima s dobrými vzájemnými vztahy v malém rodinném prostředí, kde se všichni znají a mají vzájemně pozitivní, respektující vztahy. To vše v aktivní spolupráci s rodiči, zřizovatelem a dalšími lidmi z naší obce a okolí.

Přeji nám všem, aby školní rok 2018 – 2019 byl pro všechny úspěšný! Abychom byli zdraví a veselí. Aby naše škola naplnila v co nejširší míře podtitul svého školního vzdělávacího plánu – Škola plná pohody.

                     Motto pro letošní školní rok: KOMUNIKACE neboli MLUVME SPOLU!