Zápis do prvního ročníku - informace a dokumenty ke stažení

 

 

Veselá tužka

Důležité informace

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU

DESATERO PRO RODIČE

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

SEZNAM POMŮCEK DO PRVNÍ TŘÍDY

Formuláře ke stažení

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

ŽÁDOST O ODKLAD

ZÁPISNÍ LIST

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ - čísla

 

Vážení rodiče,

k letošnímu zápisu do 1. třídy jsme obdrželi od ministerstva školství aktuální pokyny. Stejně jako loni bude zápis organizován bez přítomnosti rodičů i dětí a uskuteční se takto:

Na webových stránkách školy www.zspolnicka v odkazu ZÁPIS DO 1. TŘÍDY jsou vloženy potřebné formuláře. Prosím Vás o jejich vytištění, vyplnění, podepsání zákonným zástupcem a vložení do schránky školy, která je umístěna u brány do mateřské školy. U dětí, které budou do školy nastupovat, vyplňte i zápisní list. Zároveň přiložte prostou kopii rodného listu.

Potvrzení o převzetí žádosti Vám odešlu obratem e - mailem, kde Vám sdělím registrační číslo, pod kterým bude vyvěšen seznam přijatých dětí.

Pokud žádáte o odklad, vyplňte pouze patřičnou žádost a doložte k ní doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádosti vkládejte do schránky mezi 6. 4. a 16. 4. 2021.

Možné je odeslání poštou na adresu: ZŠ a MŠ Polnička, Polnička 147, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Až se vrátíme do školy, pokud to opatření dovolí, pozveme Vás i děti na návštěvu a seznámení se školou.

Všechny podrobné informace Vám sdělím osobně na plánované on - line schůzce 18. 3. 2021 od 16 hodin.

Děkuji Vám za pochopení, spolupráci a těším se na shledanou.

S pozdravem Romana Chlubnová (tel: 776 888 990, reditelstvi@zspolnicka.cz)