Zápis do prvního ročníku - informace a dokumenty ke stažení

 

Ve čtvrtek 11. 4. 2019  se  konal zápis dětí do prvního ročníku základní školy. Do naší školy bylo zapsáno 13 nových žáčků. Zápisem provedl děti klaun, který během celého zápisu dětem pomáhal plnit různé úkoly, které si pro ně připravily paní učitelky. Například: poznávat domácí hospodářská zvířátka, trošku toho počítání, rozlišovat barvičky a geometrické tvary, zavazování tkaniček a správné držení tužky. Dětem se moc vše dařilo. My jim přejeme, ať si užijí zbytek krásných dní v mateřské škole plné bezstarostných dětských her a všichni se na ně moc těšíme po prázdninách ve škole, kde na ně bude čekat spousta kamarádů a zajímavých věcí, které se budou postupně dovídat.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - ZDE

 

 

 

Proč si vybrat právě naši školu?zápis3.png

Vážení rodiče, ve čtvrtek 11. dubna 2019 bude na naší škole zápis do 1. třídy. Víte, že školu si můžete vybrat bez ohledu na místo vašeho bydliště? Záleží jen na vás, pro kterou školu se vy a vaše dítě rozhodnete. Přijďte se k nám podívat 19. března 2019, kdy pro vás budeme mít od 7:30 do 17 hodin otevřené dveře. Můžete nahlédnout do výuky ve všech třídách, nebo si přijít odpoledne prohlédnou celou školu, dát si kávu, nebo čaj v naší literární kavárně a pohovořit s učiteli. Seznamte se s webovými stránkami naší školy, kde zjistíte, jak pracujeme s dětmi ve vyučování i mimo něj a jaké hodnoty jsou pro nás důležité. Popovídejte si s učitelkami prvního stupně, ptejte se na vše, co vás zajímá. Nebudeme o sobě tvrdit, že jsme ti nejlepší. Ostatně – naslibovat a navykládat se dá cokoliv. Zeptejte se svých známých, žádejte od nich reference na naši práci. Pokud vás uspokojí, přijďte se k nám alespoň podívat!

My budeme velmi potěšeni a budeme si vážit vaší důvěry, pokud to bude právě naše škola, pro kterou se rozhodnete. Dovolte, abych vám naši školu představila v několika bodech:

Jsme škola, která chce podpořit rozvoj potenciálu každého dítěte.

Jsme škola rodinného typu, kde učitelé a zaměstnanci znají děti jménem, víme, že každý je jedinečná osobnost a respektujeme to.

Jsme škola, v níž jsou RODIČE VÍTÁNI. Máme velmi dobře nastavenu funkční spolupráci se spolkem SRPDŠ. Nyní testujeme a od příštího roku budeme využívat internetové žákovské knížky. Všichni učitelé komunikují s rodiči dle potřeby po předchozí domluvě, zároveň můžete využít služební  e- maily a denně aktualizované stránky tříd, kde jsou přehledy plánovaných akcí a úkolů, na kterých děti pracují. Můžete se tak podílet na přípravě dětí do školy, mít o ní přehled a kontrolu.

Počet žáků ve třídě je v průměru 15 - 20, což umožňuje individuální přístup v práci s dětmi. Naši žáci dosahují dobrých výsledků v soutěžích i olympiádách. Organizujeme projektové dny pro děti i rodiče, poskytujeme i mimoškolní aktivity. Zaměření na výkon pro nás však není jediným cílem. Snažíme se o vytvoření dobrého klimatu tříd, školy, o vzájemné partnerské vztahy, klidné, bezpečné, přátelské prostředí.

Odborně a efektivně vedeme děti s podpůrnými opatřeními v rámci inkluze.

S dětmi pracujeme v čistých, světlých třídách a odborných učebnách, které jsou vybaveny na vysoké úrovni. K výuce tělesné výchovy využíváme sokolovnu a tři hřiště. Máme venkovní učebnu na školní zahradě. Součástí naší školy je mateřská škola, která je kladně hodnocena, stejně jako ZŠ, rodiči i školní inspekcí.

Seznamte se podrobně s naší činností na www.zspolnicka.cz.

ŠVP (školní vzdělávací plán): ŠKOLA PLNÁ POHODY

Motto školního roku: KOMUNIKACE neboli MLUVME SPOLU!

Těšíme se na nové prvňáčky! Máme pro ně připravenou celou třídu a zkušenou paní učitelku! Na shledanou se všemi se těší Romana Chlubnová, ředitelka ZŠ a MŠ Polnička

 

Informace 

Kritéria 

Desatero pro rodiče

Jak můžete pomoci svým dětem

 

Formuláře

Žádost o přijetí .doc

Žádost o přijetí .pdf

Zápisní list .doc

Zápisní list .pdf

Žádost o odklad .doc

Žádost o odklad .pdf