Systém zapomínání

 

Podle školního řádu jsou žáci povinni se řádně a systematicky připravovat na vyučování a podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících nosit do školy učebnice a školní potřeby.

 

Vyučující mají vést během pololetí záznam o zapomínání, ze kterého pak vyplývají následující kázeňské postihy:

 

Počet zapomenutí

Kázeňský postih

10 zapomenutí

         záznam do žákovské knížky

+5 zapomenutí

         napomenutí třídního učitele

+5 zapomenutí

         důtka třídního učitele

+5 zapomenutí

         důtka ředitele školy

+10 zapomenutí

 snížený stupeň (2) z chování

Poznámka:

V závažných případech (např. nezlepšení přístupu k plnění školních povinností souvisejících se zapomínáním i po udělení sníženého stupně z chování na 2) může být stupeň z chování snížen i o dva stupně, tedy na 3 z chování.

 

Prosíme proto o kontrolu přípravy Vašich dětí na vyučování. Nejedná se pouze o domácí úkoly, ale také o školní pomůcky, učebnice, sešity, cvičební úbor. Navrhujeme sepsat si pomůcky a sešity do jednotlivých předmětů a chystat se dle seznamu.

Vaším úkolem však není dítěti věci chystat, ale pomoci mu, aby se naučilo zodpovědně a samostatně se připravit na další den.         

 

Vyučující zaznamená zapomenutí pomůcek do daného předmětu (v případě zapomenutí všech pomůcek pro daný předmět – sešity, učebnice – jako jedno zapomenutí), zapomenutí či nevypracování domácího úkolu (i známkovaného), žákovské knížky (1× pro daný den).

 

Pro školní rok 2017/2018 bude vedení záznamu o zapomínání zahájeno dne 18. září 2017.

 

Systém zapomínání v .pdf.