Mateřská škola » Co se učíme

Co se učíme

I v letošním roce budeme pracovat se školním vzdělávacím programem Je nám dobře na světě, hrajeme si celý rok.

Smyslem Školního vzdělávacího programu je poznávání sebe sama, vlastních zájmů, zálib a potřeb.

Učit děti dívat se, poznávat a objevovat nové věci kolem sebe a porozumět jim. Povzbuzovat chuť k učení, rozvíjet schopnost přemýšlet, komunikovat, spolupracovat a podílet se na společných činnostech. Povzbuzovat vlastní sebeúctu a úctu k druhým. Osvojovat si pravidla chování ve světě dětí i dospělých. Vzdělávání je realizováno s využitím interaktivního programu Interaktivní školička (Barevné kamínky).

Celoroční program je sestaven v souladu s RVP PV MŠMT,  jednotlivé integrované bloky jsou roztříděny do čtyř ročních období HRAJEME SI OD JARA DO ZIMY.


Barevné kamínky  obsahují pět vzdělávacích oblastí:

Modrý kamínek: oblast biologická – dítě a jeho tělo
Žlutý kamínek: oblast psychologická – dítě a jeho psychika
Červený kamínek: oblast interpersonální – dítě a ten druhý
Bílý kamínek: oblast sociálně kulturní – dítě a společnost
Zelený kamínek: oblast environmentální- dítě a svět

Interaktivní bloky

 • Kdo všechno přišel do školky (Školka na nás volá, Mám kamarády?, Tady jsem doma).
 • Sklízíme plody podzimu (Na poli, Na zahradě, V lese)
 • Když padá listí (Co umí vítr a déšť, Moje tělo a zdraví, Když kamarád stůně)
 • Těšíme se na Ježíška (U nás doma s Mikulášem, Jdeme z pohádky do pohádky)
 • Paní zima jede (Zimní hry a sporty, Masopust, Ptáčci v zimě)
 • Objevujeme svět kolem nás (Hádej, čím jsem, Co děláme celý den a celý rok, Čím cestujeme, Řeky a moře)
 • Jak se rodí jaro (Jaro v trávě, Když jaro zaťuká, Jaro na zahradě, Svátky jara)
 • Moje zvířátko – kde má domov (Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata, Kdo žije u potoků, řek a rybníků, Zvířata ve volné přírodě)
 • Když všechno kvete (Máme se rádi s mámou a tátou – rodina, Naše maminka má svátek, Jak je kvetoucí příroda barevná)
 • Co už umím (Jak oslavujeme svátek dětí, Kniha je studnice moudrosti, Planeta země, Hurá na prázdniny)

 

Interaktivní bloky jsou doplněny a rozšířeny o doplňková témata: Les, Zvířata na statku, Dopravní škola a školička, Moje vlast, Písmačkovy úkoly, Čím budu.

Jednotlivá témata obsahují podtémata, která jsou pedagogy rozpracována do týdenních - čtrnáctidenních bloků podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti, přičemž jsou respektovány požadavky na:

 • Rozvoj osobnosti dítěte
 • Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v MŠ
 • Provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost

Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro jejich činnost, probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže, poznávání sebe sama, vlastních zájmů, zálib a potřeb.

Nepředkládá dětem jen hotové návody, ale učí je dívat se, poznávat a objevovat nové věci kolem sebe a porozumět jim. Povzbuzovat chuť k učení, rozvíjet schopnost přemýšlet, komunikovat, spolupracovat a podílet se na společných činnostech. Povzbuzovat vlastní sebeúctu a úctu k druhým. Osvojovat si pravidla chování ve světě dětí i dospělých.

Na základě barevných kamínků, ze kterých paní učitelky každodenně sestavují barevnou mozaiku ve fungující celek, jsou plněny postupně dílčí cíle a dosažené kompetence tak na sebe dobře navazují a doplňují se.