Kontakty

Kontaktní informace

adresa Základní škola a Mateřská škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou
Polnička 147
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon +420 566 625 768 (kancelář), +420 566 659 856 (ředitelna)
ID datové schránky h4yxxj6
e-mail reditelstvi@zspolnicka.cz
43378641
bankovní spojení 504 307 604/0600

Vedení školy

Chlubnová  Romana  Mgr. ředitelka školy, německý jazyk, ruský jazyk, výtvarná výchova 566 659 856 reditelstvi@zspolnicka.cz
Pechová  Irena  Ing. zástupkyně ředitelky, angličtina, informatika 566 659 856 pechova@zspolnicka.cz
Veselá  Věra  Bc. zástupkyně ředitelky pro MŠ 561 116 101 vesela@zspolnicka.cz

Provoz školy

Kabelková  Radka  Ing. školní asistentka kabelkova@zspolnicka.cz
Krčálová  Jitka  ekonomka 566 625 768 ekonom@zspolnicka.cz
Navrátilová  Jaroslava  skolka@zspolnicka.cz
Tomka  Peter  Mgr. školník skolnik@zspolnicka.cz

Pedagogičtí pracovníci

Baráková  Jiřina  asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny barakova@zspolnicka.cz
Bednářová  Markéta  Bc. třídní učitelka 7. třídy, výchovná poradkyně, tělesná výchova, výchova ke zdraví, výtvarná výchova bednarova@zspolnicka,cz
Blažíčková  Věra  Mgr. třídní učitelka 8. třídy, matematika, fyzika, informatika, svět práce blazickova@zspolnicka.cz
Gregorová  Lenka  Ing. asistentka pedagoga gregorova@zspolnicka.cz
Jirčíková  Renata  Mgr. třídní učitelka 3. třídy jircikova@zspolnicka.cz
Joklová  Markéta  Mgr. třídní učitelka 6. třídy, český jazyk, německý jazyk, výtvarná výchova joklova@zspolnicka.cz
Judová  Marie  Mgr. matematika, přírodopis, chemie. ekologická praktika judova@zspolnicka.cz
Junová  Veronika  asistentka pedagoga junova@zspolnicka.cz
Prokop  Štěpán  Mgr. třídní učitel 9. třídy, angličtina, matematika, zeměpis, tělesná výchova prokop@zspolnicka.cz
Prokopová  Marie  Mgr. třídní učitelka 2.třídy, matematika ve 3. třídě prokopovam@zspolnicka.cz
Prokopová  Pavla  Mgr. třídní učitelka 4. a 5. třídy, hudební výchova prokopova@zspolnicka.cz
Sobotková  Dita  asistentka pedagoga sobotkova@zspolnicka.cz
Teplá  Lucie  Mgr. třídní učitelka 1. třídy, angličtina, hudební výchova tepla@zspolnicka.cz
Tomková  Stanislava  Mgr. dějepis tomkova@zspolnicka.cz
Vítková  Alena  Bc. asistentka pedagoga vitkova@zspolnicka.cz

Mateřská škola

Henzlová  Jana, Dis.  učitelka MŠ 561 116 101 henzlova@zspolnicka.cz
Kocourková  Božena, Dis.  učitelka MŠ 561 116 099 kocourkova@zspolnicka.cz
Navrátilová  Jaroslava  skolka@zspolnicka.cz
Nejedlá  Jaroslava  školní asistentka MŠ nejedla@zspolnicka.cz
Pelarová  Andrea  učitelka MŠ pelarova@zspolnicka.cz
Veselá  Věra  Bc. zástupkyně ředitelky pro MŠ 561 116 101 vesela@zspolnicka.cz

Školní družina

Baráková  Jiřina  asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny 734 501 462 barakova@zspolnicka.cz
Vítková  Alena  Bc. asistentka pedagoga vitkova@zspolnicka.cz
Vytlačilová  Jana  vychovatelka školní družiny 560 000 362, 734 501 462 vytlacilova@zspolnicka.cz

Školní jídelna

Humpolíková  Petra  kuchařka jidelna@zspolnicka.cz
Kašparová  Jarmila  vedoucí školní jídelny 566 659 855 jidelna@zspolnicka.cz
Lojková  Dana  kuchařka jidelna@zspolnicka.cz
Vaverová  Lenka  kuchařka jidelna@zspolnicka.cz

Kde nás najdete