O škole » Měsíčník Novinky - ze školy

Měsíčník Novinky - ze školy

Informace o škole se pravidelně objevují v regionálním měsíčníku Novinky.
O proběhlých a chystaných akcích informuje ředitelka školy Mgr. Romana Chlubnová.