Co se u nás děje

Bruslení 1. stupeň

Děti z 1. stupně odjely bruslit na ledovou plochu do Žďáru nad Sázavou. Deváťáci byli velkou oporou naším prvňáčkům. Všechny děti bruslily s nadšením a radostí. Úspěšně zvládly pohyb na ledě.

zveřejněno: 23.02.2024

Bruslení 2.stupeň

V pátek 23. 2. proběhlo letos druhé a poslední bruslení pro druhý stupeň. Vzhledem k tomu, že naše škola je součástí programu "Aktivní škola", nabízíme žákům i tuto formu pohybu. Jde o společný tělocvik žáků 6. - 9. třídy. Část dětí napříč ročníky si spolu zahrála hokej, jiná část spolu hrála hru na "babu" a ostatní se za pomoci spolužáků a vyučujících snažili prostě jen zdokonalit v bruslení. Akce se všem líbila a již se těšíme na bruslení příští školní rok.

zveřejněno: 23.02.2024

Zápis 2024 a Den otevřených dveří

Proč si vybrat právě naši školu? Vážení rodiče, srdečně zveme Vás a Vaše dítě k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční v úterý 9. 4. 2024. Pro děti připravíme tradičně zábavný program, aby byl pro ně jejich první školní den co nejpříjemnější. Víte, že školu si můžete vybrat bez ohledu na místo Vašeho bydliště? Záleží jen na vás, pro kterou školu se rozhodnete.

zveřejněno: 23.02.2024

Sběr pomerančové a citronové kůry

Naše škola se podílí na sběru usušené pomerančové a citronové kůry. Žáci ji mohou nosit do školy paní učitelce Judové do 31. března.

zveřejněno: 23.02.2024

Klima a co na to já?

V úterý 20. 2. proběhl ve škole vzdělávacím programu na téma "Klima a co na to já?" pro žáky osmé a deváté třídy. Osmáci a deváťáci nejen získali teoretické informace o výzvách klimatických změn, ale pracovali i aktivně.

zveřejněno: 20.02.2024

Recitační soutěž - 3. třída

Ve 3. třídě se konalo třídní kolo recitační soutěže. Všichni recitující odvedli velký kus práce a patří jim za to velká pochvala. Postupuje Nikola Kluchová a Tonda Havránek. Gratulujeme.

zveřejněno: 20.02.2024

Michal z Kouzelné školky

Nejnavštěvovanější dětské představení Michala Nesvadby ve Žďáře nad Sázavou

zveřejněno: 31.01.2024

Lyžák 2024

I v zimě může být krásně..

zveřejněno: 29.01.2024

Cestujeme po Evropě

Dnes proběhla závěrečná skupinová prezentace projektu, na kterém pracovaly děti z 5. ročníku mezipředmětově v hodinách vlastivědy, výtvarné výchovy a světa práce.

zveřejněno: 24.01.2024

Střípky z výuky - 5. ročník

Vlastivěda - Cestujeme po Evropě - projekt bude završen prezentací.

zveřejněno: 18.01.2024

Biologická olympiáda

Dnes proběhlo na 2. stupni školní kolo Biologické olympiády.

zveřejněno: 18.01.2024

Zápis do 1. třídy

Zápis proběhne 9. dubna 2024 mezi 13. a 17. hodinou. Zápis je organizován za osobní přítomnosti rodičů i dětí. Potřebné formuláře, které najdete na stránkách školy, odevzdají rodiče u zápisu, dále předloží k nahlédnutí rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Při zápisu bude dítěti přiřazeno registrační číslo, pod kterým bude vyvěšeno oznámení o přijetí. V případě žádosti o odklad školní docházky, rodiče vyplňují patřičnou žádost a přiloží k ní doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, nejdéle do konce května 2024.Zúčastní se děti, které v období od 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 mají 6. narozeniny a děti s odkladem školní docházky.

zveřejněno: 17.01.2024

Průvodce přijímačkami 2024

Na ČT edu je nachystána k přijímacím zkouškám řada novinek.

zveřejněno: 17.01.2024

Adventní Vídeň

Exkurze pro všechny zájemce z 2. stupně. Vánočně vyzdobená ulice Graben v samém centru Vídně, prohlídka Stephansdom, Motýlí dům, Sisi muzeum v Hofburgu a tradiční trhy před radnicí - bohatý program se spoustou zážitků.

zveřejněno: 13.12.2023