Základní škola » Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás informovala o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce, který se letos uskuteční 20. dubna 2023 od 13 do 17 hodin ve stávající 2. třídě v 1. poschodí zelené budovy. Projdete hlavním vchodem a půjdete po schodech doprava.

  • K zápisu si prosím předem v rezervačním systému vyberte čas. Rezervační systém najdete na webu školy www.zspolnicka.cz – záložka Základní škola – 1. odkaz.
  • Děti, které jdou k zápisu a nastoupí od září do 1. třídy, vezměte s sebou. Setkají se s vyučujícími 1. stupně a spolužáky z 5. třídy, kteří pro ně mají připravený krátký program asi na 15 minut.
  • Vy s sebou vezměte jejich rodný list, Váš doklad totožnosti, vyplněnou žádost a zápisní list. Od nás obdržíte číslo, pod kterým zveřejníme výsledky zápisu.
  • K zápisu se dostavte i s dětmi, které měly loni odklad.
  • Pokud žádáte o odklad letos, stačí odevzdat žádost a patřičná potvrzení (viz web) ředitelce školy. S dítětem k zápisu přijďte až za rok.

Děti i Vy buďte zcela bez obav, bude to krátké příjemné setkání.

Těšíme se! J

Mgr. Romana Chlubnová ředitelka školy

Pozvánka k zápisu
Pozvánka k zápisu