Mateřská škola » Aktuálně pro rodiče

Aktuálně pro rodiče

Ředitelské volno

Vážení rodiče,

v pátek 9.12. bude přerušena dodávka elektřiny. Ředitelka školy proto vyhlašuje ředitelské volno. Bude uzavřena škola, školka, družina i jídelna.

Děkujeme za pochopení.

Informace ze školní jídelny - stravování ve dnech 25.11. a 9.12.2022

Vážení rodiče,

v pátek 25.11. 2022 nepoteče ve škole voda. Z tohoto důvodu měníme jídelní lístek – děti dostanou

studenou sekanou s chlebem a okurkou, pitíčko a ovoce.

9.12.2022 nám pro změnu nepůjde elektrika a paní ředitelka vyhlásila ředitelské volno pro ZŠ i MŠ.

Všechny děti i zaměstnanci budou automaticky odhlášeni z obědů i svačinek.

Děkuji za pochopení a přeji vám poklidný a radostný předvánoční čas.

Jarmila Kašparová – vedoucí ŠJ Polnička

 

Mikulášská nadílka ve školce.

Opět po roce se mohou děti těšit na příchod Mikuláše s andílkem a čertíky.

Letos prý mají hodně práce, proto nás ve školce navštíví již v pátek 2.12.

Přijdou hned brzy ráno v 8:00hod., z tohoto důvodu přiveďte děti nejdéle v 7:30hodin.

 

 

Příspěvek SRPDŠ.

Vážení rodiče, 

vzhledem k postupnému zvyšování výdajů hrazených z peněz SRPDŠ, především výdajům za dopravu (bruslení, plavání, exkurze apod.) a současně vzhledem k celkovému zvyšování cen služeb a zboží byl na členské schůzi dne 20.10.2022 odhlasován příspěvek pro školní rok 2022/2023 ve výši 500,- / žák, dítě. Příspěvek bude vybírán v termínu 1.- 30.11.2022.

Děkujeme.

 

 

Nabídka dopoledních dílen pro děti ve Žďáře nad Sázavou, kde si děti vyrobí lampion.

Dílny se konají ve středu 16.11. v 8,15 h. a 9,30 h. a 10,45 h. na Active SVČ, Horní 2, Žďár nad Sázavou ( je vhodné mít s sebou přezůvky).

Cena je stanovena 50 Kč/ 1 dítě.

V případě vašeho zájmu se ozvěte nejpozději do čtvrtka 10.11.2022, je třeba uvést čas a počet dětí.

Kontakt:

Jitka Kalasová

oddělení soutěží

Active – středisko volného času,

příspěvková organizace

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

kalasova@activezdar.cz

Tel. 771 116 018

www.activezdar.cz

 

Provoz v MŠ v době podzimních prázdnin.

Provoz v mateřské škole v období podzimních prázdnin v ZŠ (26.10. - 27.10.) bude z provozních důvodů pouze na jedné třídě Beruška.

Děkujeme za pochopení. 

 

Ceník stravy platný od 1. 9. 2022

 

Vážení rodiče, 

s novým školním rokem vás informujeme o navýšení plateb za stravování vašich dětí.

Od 1.9.2022 dochází ke zdražení obědů v MŠ.

MŠ 3-6 let přesnídávka – 13 Kč, oběd – 26 Kč, svačina – 11 Kč

MŠ 7 let přesnídávka – 13 Kč, oběd – 30 Kč, svačina – 11 Kč

Všechny děti jsou každý měsíc automaticky přihlášeny ke stravování (toto se netýká prázdnin, kdy jsou naopak všechny děti odhlášeny a je nutné je na stravování přihlásit.).

Odhlásit nebo přihlásit obědy i svačinky můžete následovně:

  • Strava.cz
  • preferujeme rostřednictvím omluvenky na našich stránkách:  https://www.zspolnicka.cz/omluvenka
  • přímo v jídelně na tel.čísle: 566 659 855
  • přímo e-mailem: jidelna@zspolnicka.cz 

 

Použité Informace: viz školní jídelna - zveřejněno 22.08.2022