O škole » Rekonstrukce školy

Rekonstrukce školy

V roce 2020 a 2021 byla našemu zřizovateli obci Polnička poskytnuta dotace na rekonstrukci historické části školy.

Rekontrukce nám přinesla zejména:

  • stavební propojení zelené a bílé budovy
  • bezbariérovost, výtah  
  • novou šatnu, dílnu, učebnu informatiky, učebnu přírodních věd a nové kanceláře
  • podkrovní prostor pro setkávání žáků, učitelů, občanů obce; zde nyní probíhají kroužky a výuka hudební a výtvarné výchovy


Do budoucna budeme usilovat o rekonstrukci mateřské školy a vytvoření moderního školního areálu za školou.

Průběh rekontrukce