O škole » Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Stránky jsou vytvořeny s respektem k pravidlům přístupnosti a bezbariérovosti tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti dle platných legislativních norem a technologických standardů, zejména pak novelu zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Návštěvníkům stránek nejsou záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadňovat nebo omezovat.

Technologie webu

  • Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím značkovacího jazyka HTML5.
  • Vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS3.
  • Některé prvky pro zvýšení uživatelského komfortu využívají JavaScript.
  • Odkazy v textu jsou vyznačeny podtržením nebo výraznou kontrastní barvou, tak aby bylo zřejmé, že jde o odkaz.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace na těchto webových stránkách jsou dostupné v newebových formátech, a to zejména tam, kde je to vhodné vzhledem k jejich rozsahu nebo složitému formátování. Dále v jsou v těchto formátech prezentovány informace, u kterých se předpokládá časté stahování souboru a následná práce se souborem v off-line režimu. Takové informace jsou primárně publikovány ve formátu PDF.

Pokud narazíte na libovolnou překážku, která by znesnadňovala prohlížení obsahu webu, neváhejte nás kontaktovat a my se pokusíme udělat maximum pro její odstranění.