Školní jídelna » Objednávání a placení stravy

Objednávání a placení stravy

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
pro objednávání a odhlašování stravy pro Vaše děti používejte aplikaci strava.cz.Zde zjistíte také stav Vašeho stravovacího účtu.

Placení stravy

  • Stravu plaťte měsíčně z Vašeho účtu trvalým příkazem. 
  • Číslo účtu je 504307604/0600. Nezapomeňte uvést variabilní symbol - je uveden v aplikaci strava.cz.
  • Doporučená výše měsíční platby je pro děti MŠ – 1000 Kč a pro žáky ZŠ – 600 Kč.
  • Ve výjimečných případech je možno zaplatit hotově u vedoucí ŠJ.
  • Vyúčtování obědů a případné přeplatky jsou vráceny na účet v lednu a červenci.

Jak odhlástit / přihlásit stravu

  • Odhlásit stravu můžete vždy do 22 hodin na následující den.
  • V případě nemoci můžete odhlásit stravu telefonicky ještě ráno do 7.00 hodin.
  • Rodiče dětí z MŠ, odhlašujte dopředu také odpolední svačinky. Ráno v 7 hodin je již hotová norma na den, vydané potraviny a s dětmi se počítá, proto na pozdější odhlášky není možné brát zřetel.
  • V době svátků a prázdnin jsou žáci ZŠ z obědů automaticky odhlášeni.

Vyzvednutí obědů v případě nemoci

První den nemoci je možnost vyzvednutí oběda do jídlonosiče za sníženou cenu, na následující dny nemoci je třeba obědy odhlásit, nebo je odebírat za plnou úhradu.


Pro děti ZŠ si můžete objednat dle jídelníčku dopolední svačinky, které budou připraveny o velké přestávce v jídelně.
Vaříme zdravě podle daného spotřebního koše a zároveň tak, aby dětem chutnalo.
Děti mají denně ovoce, zeleninu, občas nějaké zdravé mlsání, nebo mléčný výrobek.
Potraviny z velké části bereme od lokálních dodavatelů.

Děkujeme Vám za spolupráci!