O škole » Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (detaily najdete ve školském zákoně). 

 

Složení školské rady

RNDr. Radomíra Šafářová, předsedkyně školské rady
Ing. Marcela Jozífek Grochová
zástupkyně obce Polnička
Věra Moravcová
Mgr. Roman Bednář
zvoleni za zákonné zástupce žáků 
Ing. Irena Pechová
Mgr. Štěpán Prokop
zvoleni za pedagogické pracovníky