stránky tříd - aktuální informace

Sedmá třída

třídní učitel/ka: Bc. Markéta Bednářová
bednarova@zspolnicka.cz

 

 

30.08.22 | Sedmá třídaCo nás čeká

10.10.22 | Divadelní představení

5. 12. - Peter Black

Divadelní představení začíná v 11:00 a končí ve 12:00 hodin, poté návrat do školy a žáci jdou na oběd.

V pondělí (5. 12.) končí dle rozvrhu chlapci výuku ve 12 hodin, avšak výjimečně bude výuka ukončena ve12:30. Dívky pokračují dle rozvrhu (tělesná výchova). 07.12.22 | Vánoční jarmark

Ve středu 7.12. proběhne ve škole Vánoční jarmark. Děti mohou začít nosit výrobky- oceněné!11.02.23 | KarnevalOstatní informace

01.09.22 | Platby

Vážení rodiče, 

vzhledem k postupnému zvyšování výdajů hrazených z peněz SRPDŠ, především výdajům za dopravu (bruslení, plavání, exkurze apod.) a současně vzhledem k celkovému zvyšování cen služeb a zboží byl na členské schůzi dne 20.10.2022 odhlasován příspěvek pro školní rok 2022/2023 ve výši 500,- / žák, dítě. Příspěvek bude vybírán v termínu 1.- 30.11.2022 u třídní učitelky.

Platba za vystoupení s papoušky - 20 Kč. SRPDŠ přispělo 45 Kč na každého žáka.

Platba za cestu do divadla 19.10. - 33 Kč.

 22.11.22 | Ředitelské volno, zkrácená výuka

V pátek 9. 12. bude z technických důvodů ředitelské volno (z důvodu odstávky elektrické energie).