Základní škola » Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Na poradenských službách školy se významně podílejí třídní učitelé.
 

Mgr. Markéta Bednářová - výchovný poradce 

konzultační hodiny středa 9:00 - 10:00
email bednarova@zspolnicka.cz

Možnosti provedení testů osobnosti s výhledem k přijímacím zkouškám na střední školy:

psychotest

test osobnosti

 

Mgr. Romana Chlubnová - školní metodik prevence

konzultační hodiny pondělí 14:15 - 15:00
email reditelstvi@zspolnicka.cz


Jsme připraveni poradit našim žákům při výběru povolání, při problémech s učením, chováním, vztahy ve třídě, ve škole.
NEBOJTE SE NA NÁS OBRÁTIT!

Na stránkách Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti v Brně najdete odpovědi na otázky: Co dělat, když dítě bere drogy, hraje o peníze, hraje na počítači, je šikanováno ap.

Další užitečné odkazy:
http://www.drogy-info.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.drogovaporadna.cz/
Linka bezpečí
Rodičovská linka
Poradna e-bezpečí
Poradna - drogy a závislosti
Web pro všechny aktivní lidi
Školský ombudsman
Ne závislostem
Nenech to být