O škole » Projekty

Projekty

Jsme zapojeni do projektu Doučování žáků škol, jejímž cílem je podpořit žáky, kteří si (zejména v důsledku dlouhodobé distanční výuky) potřebují doplnit učivo.


 

 

Co to vlastně je ta šablona? Jedná se o zjednodušené čerpání dotací. Zjednodušené proto, že jsou předem definované aktivity, které si škola vybírá a sestavuje podle svých potřeb. Šablony tak mohly škole pomoci posílit personální kapacity nebo zajistit pedagogům vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech.

 

 

KE STAŽENÍ

Tučňáci :))
Tučňáci :))