O škole » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Následující informace uvádíme v souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím106/1999 Sb.

Základní informace

Název školy Základní škola a Mateřská škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou
Sídlo školy, kontaktní poštovní adresa a adresa pro osobní návštěvu Polnička 147, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zřizovatel Obec Polnička
Právní forma příspěvková organizace
Hlavní účel a předmět činnosti Hlavní účel je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle platných právních předpisů. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu je výkon činnosti mateřské a základní školy. MŠ a ZŠ poskytuje výchovu a vzdělávání. Součástí organizace je školní družina, která poskytuje žákům zájmové vzdělávání a školní jídelna, která zajišťuje stravování.
Statutární zástupce Ředitel školy, jmenovaný a odvolávaný radou obce Polnička  nebo osobou jím pověřenou. Je pověřen vedením školy a jednáním s úřady ve všech oblastech, které přísluší řediteli. 
Úřední hodiny Pracovní dny 7.00 – 15.00.
V době hlavních prázdnin upraveno a zveřejněno na webu školy.
Identifikační číslo 43378641
ID datové schránky h4yxxj6
Bankovní účet 504 307 604/0600
Adresa e-podatelny reditelstvi@zspolnicka.cz
Žádost o informace Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla pro poskytování informací upravuje směrnice ředitelky školy (k dispozici v ředitelně školy).

Organizační struktura školy


Organizační složky:

  • základní škola
  • mateřská škola
  • školní družina
  • školní jídelna
Ředitelka školy Mgr. Romana Chlubnová (v době nepřítomnosti zastupuje Ing. Irena Pechová)
Zástupkyně ředitelky pro ZŠ Ing. Irena Pechová
Zástupkyně ředitelky pro MŠ Bc. Věra Veselá
Vychovatelka školní družiny Jana Vytlačilová
Vedoucí školní jídelny Jarmila Kašparová
Výchovný poradce Mgr. Markéta Bednářová
Metodik prevence Mgr. Romana Chlubnová
Pracovník určený
k přijímání žádostí a stížností 
Mgr. Romana Chlubnová
Pracovníci určení k poskytování informací Mgr. Romana Chlubnová
Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře
Budoucí prvňáčci
Budoucí prvňáčci