Mateřská škola » Platby v mateřské škole

Platby v mateřské škole

Platby v mateřské škole ve školním roce 2023/2024.

Název poznámka
Úplata za předškolní vzdělávání 400,-
  • podle uvážení zvolit platby: měsíčně/čtvrtletně/ročně na účet školy

č.ú.: 504 307 604/0600

  • do poznámky je nutné napsat jméno dítěte
  • od platby jsou osvobozeny děti, které dochází do MŠ poslední školní rok nebo děti s odkladem školní docházky do ZŠ.
  • v období letních práznin je stanovena částka 15,- Kč na den/za 1 dítě
Úplata za stravné 1100,-
  • měsíčně na účet školy jako záloha na stravu v daném měsíci

č.ú.: 504 307 604/0600

  • při zadání platby napsat VS dítěte, který obdržíte od vedoucí školní jídelny 
platba SRPDŠ, schváleno 20.10.2022 500,-  platba proběhne v hotovosti v MŠ do konce listopadu 2022 
platba na VV 400,- platba proběhne v hotovosti v MŠ do konce listopadu 2022