Školní družina » Provoz školní družiny

Provoz školní družiny

 

1. - 2. třída VYTLAČILOVÁ Jana vychovatelka ŠD 734 501 462 vytlacilova@zspolnicka.cz
560 000 362
3. - 5. třída BARÁKOVÁ Jiřina vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 737 336 544 barakova@zspolnicka.cz
  Bc. VÍTKOVÁ Alena asistentka pedagoga, koordinátor inovativního vzděl. ve ŠD   vitkova@zspolnicka.cz

 

Hlavním posláním ŠD je výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. 

Je určena pro žáky 1. stupně.

 

RANNÍ DRUŽINA 6:30 - 7:10

Ranní družinu mohou navštěvovat i žáci, kteří nedocházejí do odpolední družiny. 

Žáci zazvoní na zvonek u hlavního vchodu a vychovatelka je vpustí do školy. V 7:10 odchází do tříd.

 

ODPOLEDNÍ DRUŽINA 11:05 - 15:30

Provoz odpolední družiny je po skončení vyučování do 15:30.

 

Prosíme o vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku v rámci ŠD.

Děti si mohou nechávat věci v šatně.

Kdo zůstává déle v ŠD, prosíme o svačinu a pití.