Školní družina » Provoz školní družiny

Provoz školní družiny

Zápis do školní družiny

Přihlášku odevzdejte první den školního roku. Nezapomeňte uvést, kdy bude vaše dítě odcházet z družiny a zda odejde samo nebo s doprovodem (pak je nutné uvést konkrétní jméno vyzvedávající osoby). Tyto údaje lze kdykoliv během roku změnit.

Provoz družiny

Školní družina je v provozu před vyučováním od 6:30 do 7:10 a po vyučování do 15:30.
Vybavte děti vhodným oblečením a obuví pro pobyt venku, plastovou lahví nebo hrnkem pro dodržování pitného režimu, papírovými kapesníky. Pokud vaše dítě zůstává v družině déle, může být vhodná i svačina.

Vyzvedávání dětí

Pokud má dítě odcházet z družiny pravidelně samo, uveďte tuto informaci do přihlášky.
O výjimečný samostatný odchod lze zažádat prostřednictví sms na telefonní číslo 734 501 462.
Pokud dítě odchází z družiny s doprovodem, prosíme o vyzvedávání včas (nejpozději v 15:30).

Důležité upozornění

Každou změnu písemně nahlaste vychovatelce (telefonní číslo, čas odchodu dítěte, změnu osoby, která dítě vyzvedává ap.).
Dodržujte termíny plateb. 
Seznamte se se školním řádem školní družiny.