stránky tříd - aktuální informace

První třída

třídní učitel/ka: Mgr. Lucie Teplá
tepla@zspolnicka.cz

30.11.22 | Domácí úkoly a probrané učivo

Příští středu 7.12. proběhne od 16 hodin vánoční jarmark. S dětmi bychom při zahájení zpívaly 5 koled, které jsme se včera učily v hudební výchově. Zapojení dětí je dobrovolné, ale budu ráda, pokud se zapojí.

DÚ: Číst slabikář str. 10

       Naučit se písničku a básničku pro Mikuláš - nalepené v sešitě DÚ (stačí na pátek 2.12.)

       Procvičovat psaní tiskacích slov a psacích slabik

Probrané učivo:

ČJ: Slabikář str. 10

     Písanka - dokončení str. 16

     Diktát: METE, TOPÍ, TETA, motá, létá, síto

M: str. 16 + pracovní listy

 

     29.11.22 | Domácí úkoly a probrané učivo

Vánoční jarmark proběhne příští týden od 16 hodin před budovou školy. Do jarmarku můžete přispět také "hedlými" výrobky (perníčky, štrúdl apod.).

DÚ: Procvičovat diktát slov do cvičného sešitu: PATA, METE, TOPÍ, létá, motá, Ota + procvičit psací písmeno s

       Číst ve slabikáři str. 7, 8

Probarané učivo:

ČJ: Slabikář str. 8, 9 - písmeno T, t

     Písanka str. 16 (první 3 řádky)

     Diktát slov: TELE¨, TÁTA, TETA, síto, léto

M: str. 15 (celá)

Prvouka: str. 20, 21 (jehličnaté a listnaté stromy)

 29.11.22 | Co nás čeká

Pondělí 5.12. Návštěva Mikuláše ve škole.

Středa 7.12. Vánoční jarmark od 16 - 18 hodin. Na vánoční jarmark můžete přispět svými výrobky, které doma vyrobíte s dětmi, nebo přispěním vhodných zakoupených věcí. Děti mohou věci na jarmark nosit svému třídnímu učiteli - výrobky označte cenou, za kterou byste ho chtěli prodat. Výtěžek půjde do spolku SRPDŠ.

Pátek 9.12. Ředitelské volno z důvody výluky elektříny.

Pondělí 19.12. Exkurze do firmy Koulier na výrobu bančiček v Mrákotíně u Hlinska. Děti se podívají, jak se vyrábí tradiční české bančičky a také si samy vyrobí svou originální vánožční ozdobu. Cena 130 Kč (30 Kč vstupné, 100 Kč výroba vlastní vánoční bančičky). Se sebou na výlet: batůžek, čip a klíče, notýsek, svačina a pití, drobné peníze. Dopravu uhradí SRPDŠ.

Divadelní představení: 15. 12., 22. 3., 19. 4. (Se sebou do školy: hezké oblečení, batůžek, penál, čip a klíče, notýsek, svačina a pití)

Příspěvek do SRPDŠ 500 Kč - přinést třídnímu učiteli, kdo ještě neuhradil (z příspěvku se například hradil autobus a pronájem ledové plochy na bruslení, dále se z něj bude platit autobus do ZR na hasiče, autobus na vánoční výlet apod.)

Ceny do třídních odměn: Prosím, kdybyste měli doma nějaké reklamní předměty (př. propisky, bloky, čepice, trička, školní potřeby, létají talíře, hrníčky apod.), zda byste je mohli darovat do našeho třídního fondu "odměn", které budou využívány při různých projektových dnech nebo soutěžích.

 08.11.22 | Soutěž o nejkrásnější novoročenku ZŠ Polnička

Zapojte se i v tomto roce do soutěže o nejkrásnější novoročenku naší školy. 

Můžete malovat, kreslit, lepit, ve škole či doma. Své výtvory můžete přinést do školy třídní paní učitelce, která je předá paní učitelce Prokopové do 2. třídy.

Termín odevzdání je 21. 11. 2022.25.10.22 | Rozvrh hodin pro 1. třídu