stránky tříd - aktuální informace

Druhá třída

třídní učitel/ka: Mgr. Marie Prokopová
prokopovam@zspolnicka.cz

 

Co nás čeká

01.09.22 | Rozvrh hodin

 
1
07:30 - 08:15
2.
08:25 - 09:10
3.
09:25 - 10:10
4.
10:20 - 11:05
5.
11:15 - 12:00
6.
12:10 - 12:55
7.
13:05 - 13:50
Po
31.10.
MII.
Prokopová M.
U 2
ČjII.
Prokopová M.
U 2
MII.
Prokopová M.
U 2
PrvII.
Prokopová M.
U 2
ČjII.
Prokopová M.
U 2
   
Út
1.11.
MII.
Prokopová M.
U 2
ČjII.
Prokopová M.
U 2
VvII.
Prokopová M.
U 2
ČjII.
Prokopová M.
U 2
     
St
2.11.
ČjII.
Prokopová M.
U 2
MII.
Prokopová M.
U 2
TvII.
Bednářová M.
U 2
HvII.
Teplá L.
U 2
ČjII.
Prokopová M.
U 2
   
Čt
3.11.
ČjII.
Prokopová M.
U 2
MII.
Prokopová M.
U 2
PrvII.
Prokopová M.
U 2
TvII.
Bednářová M.
U 2
     
4.11.
ČjII.
Prokopová M.
U 2
MII.
Prokopová M.
U 2
SpII.
Prokopová M.
U 2
ČjII.
Prokopová M.
U 2
     

 05.01.23 | akce

Informace:

21.března: Finanční gramotnost

22.března: Divadlo

24.března: Vynášení Morany, projektový den

28.března: Krátká, Chaloupky.

31.března: Aprílový denDomácí úkoly

03.01.23 | úterý

Dobrý den i nový rok!

Učivo:

Čj -  u,ú,ů ve slovech,opakování samohlásek, vypravování o vánocích. Procvičování prstů a rukou: Jedním tahem kometa, král

M -  Numerace do 100, opakování malý PS strana 6(zelený)/1, testíky strana 13/1 opakování

VV - tři králové, kresba

Čtení - čítanka strana 52 - 63 jen básně , psaní  strana 31 písmena P,B slova

Domácí úkol:   

* čtení 5-10 minut  (čítanka od strany 52 po stranu 63 básničky)

Děti se do 24.ledna naučí nazpaměť básničku podle vlastního výběru.

Mohou vybírat básně z čítanky, z knihovničky ve třídě nebo doma.

Na konci měsíce si uspořádáme soutěž v recitaci.

* do prvouky zopakovat měsíce21.03.23 | úterý

Učivo:

Čj -  opakování slabiky mě, bě, vě, pě list motýl,  Psaní strana 15, pohádkové dvojice.

M -  Numerace do 100, řady čísel, opakování testíky 2/strana 11 peníze, interaktivní tabule

Beseda- finanční gramotnost

Čtení -  čtení strana 105,106, čtení po rolích

Domácí úkol:   

*čtení 5-10 minut

* trénovat do matematiky příklady typu ___+6=59, ___-5=6322.03.23 | středa

Učivo:

Čj - Psaní slov Písanka strana 16, celé. 

Divadelní představení: Princezna se zlatou hvězdou

Čtení:    strana 104, čtení, zpěv, poslech

Dú:

* čtení 10 minut

!!!!!!!!!matematická soutěž Cvrček : s největším počtem bodů zvítězil Matyáš,

na druhém místě Marek a třetí místo Toník H. Děti si domů donesou diplomy.23.03.23 | čtvrtek

Učivo:

Čj -  Procvičování slabiky bě, pě, vě,mě -  ve slovech, doplňování, třídění společně ve skupině, Velký  PS strana 16.

M - sčítání a odčítání do 100, opakovací cvičení, příklady typu 30 ___ 62-20 porovnávání větší, menší  PS testíky 2

        strana 16,jednoduché slovní úlohy

Pr - PS  ptáci na jaře, PS strana 38 

AJ - procvičili slovní zásobu Shopping:  I have got......

Dú:  Zítra projektový den vynášení Morany

*** čtení

*** oprava chyb v PS, děti si domů berou psaní, český jazyk i matematiku.

 27.03.23 | pondělí

Učivo: 

Čj - Obrázek na opakování slabik bě,pě,vě,mě, psaní slov. Velký PS strana 17/1,2

M - odčítání s přechodem do 100 opakování, čas a jednotky hodina, minuta, dokreslování hodin malý PS strana 21/1,2

       velký PS strana 33/2,3

  geometrie - interaktivní tabule - opakování - geometrické tvary, počet, obrázek

Pr -  Jaro PS strana 34 dokreslování, doplňování a křížovka

Čtení - čítanka strana 107, čtení se správnou intonací. Písanka 2. díl  strana 17 věty

 

Dú: 

* zítra Velikonoce a zvyky v Krátké!!

* čtení všichni v čítance strana 107/2x na středu

* některé děti zapomněly měsíce v roce, roční období,mláďata domácích zvířat- docvičit ( slepice, kuře, kohout)Ostatní informace

03.03.23 | Informace

INFORMACE: zítra:

28.března :  Velikonoce, projektový den v Krátké

Sraz dětí je v 7 30 hodin před školou, odjezd v 7 40 autobusem.

Čekají na nás zvyky a tradice o Velikonocích ve skupinové práci.

Návrat kolem 12 hodiny, obědy zvládneme, jsou odhlášené svačiny.

S sebou: Podle počasí oblečení, pevné boty, pláštěnku v batohu. Svačinu a pití, malý obnos peněz na možnost koupení v obchůdku. Celé vstupné zaplatí dětem SRPDŠ. 

Obuv na přezutí s sebou!

 

Jídelna:

Ceny obědů ZŠ  a obědů a svačinek MŠ zůstávají zatím stejné. Podle situace  budeme zvyšovat pravděpodobně od září 2023.

Cena svačin od 1.4. 2023- 1.stupeň ZŠ – 23 Kč

                                               2.stupeň ZŠ – 24 Kč

                                               Zaměstnanci ZŠ a MŠ – 24 Kč

Děkuji za vstřícnost a pochopení a přeji vám krásné, sluneční, jarní dny.

Jarmila Kašparová

Vedoucí ŠJ

10.3.2023

Vážení rodiče,

prosíme Vás, abyste respektovali náš školní řád a nevstupovali do šatny.

Děkujeme Vám za pochopení.

 

31.3.2023   akce     APRÍLOVÁ ŠKOLA 2023

Vážení rodiče, rádi bychom letos pokračovali v tradici tzv. APRÍLOVÉ ŠKOLY. Tentokrát připadne 1. duben na sobotu, proto naši akci uskutečníme už v pátek 31. 3. 2023.  V tento den se z žáků mohou stát učitelé, naplánují si a odučí předem dohodnutou látku a také vy byste si mohli učení vyzkoušet – připravit hodinu podle vlastní volby, buď na aktuálně probírané učivo, nebo seznámit vybranou třídu se svým povoláním, koníčkem, případně jinými zkušenostmi, zážitky – cestovatelskými, chovatelskými, sběratelskými, kutilskými…Pokud budete mít zájem, kontaktujte vyučujícího vybraného předmětu, nebo třídního učitele třídy, ve které byste chtěli učit, pracovním mailem do 24. 3. a dohodněte se na čase. Od 27. 3. by si plánovaly své hodiny děti. Moc se těším, že se zapojíte a užijeme si ve škole další mimořádně zajímavý den.

Za vaši aktivitu předem děkuji!

S pozdravem a přáním pěkných dní Romana Chlubnová