stránky tříd - aktuální informace

Druhá třída

třídní učitel/ka: Mgr. Marie Prokopová
prokopovam@zspolnicka.cz

Co nás čeká

01.09.22 | Rozvrh hodin

 
1
07:30 - 08:15
2.
08:25 - 09:10
3.
09:25 - 10:10
4.
10:20 - 11:05
5.
11:15 - 12:00
6.
12:10 - 12:55
7.
13:05 - 13:50
Po
31.10.
MII.
Prokopová M.
U 2
ČjII.
Prokopová M.
U 2
MII.
Prokopová M.
U 2
PrvII.
Prokopová M.
U 2
ČjII.
Prokopová M.
U 2
   
Út
1.11.
MII.
Prokopová M.
U 2
ČjII.
Prokopová M.
U 2
VvII.
Prokopová M.
U 2
ČjII.
Prokopová M.
U 2
     
St
2.11.
ČjII.
Prokopová M.
U 2
MII.
Prokopová M.
U 2
TvII.
Bednářová M.
U 2
HvII.
Teplá L.
U 2
ČjII.
Prokopová M.
U 2
   
Čt
3.11.
ČjII.
Prokopová M.
U 2
MII.
Prokopová M.
U 2
PrvII.
Prokopová M.
U 2
TvII.
Bednářová M.
U 2
     
4.11.
ČjII.
Prokopová M.
U 2
MII.
Prokopová M.
U 2
SpII.
Prokopová M.
U 2
ČjII.
Prokopová M.
U 2
     

 09.10.22 | akce

Informace:

Ve středu 7.prosince Jarmark

V sobotu 17.prosince vystoupí v sokolovně Žďáráček.

V pondělí 19.prosince : 

 Exkurze do firmy Koulier na výrobu vánočních ozdob v Mrákotíně u Hlinska.

Děti se podívají, jak se vyrábí tradiční české ozdoby. Vyrobí si svou originální ozdobu.

Cena 130 Kč (30 Kč vstupné, 100 Kč výroba ). 

Se sebou do výlet: vhodné oblečení a obuv, batůžek, čip a klíče, svačina a pití, drobné peníze.

11.února 2023 Dětský karneval.Domácí úkoly

24.11.22 | čtvrtek

Učivo:

Čj -  Slova nadřazená a podřazená, vysvětlení, PS strana 28/1

M - Sčítání a odčítání do 20, souhrn učiva  , procvičování příkladů strana velký PS 28/3,4, testíky do cv. 16, malý PS strana 27/1 na známku

Prvouka  -vyprávění o rodině, PS strana 15,16 Písanka strana 21 /č

 

Dú:

* čtení

* PS matematika ukázat sešit a cvičení 1/5 

* děti mohou trénovat diktát vět podle listu, který dostaly25.11.22 | pátek

Učivo:

Čj - význam slov, slova nadřazená, podřazená  Velký PS 28/2,3,4

M -  Slovní příklady na sčítání  a odčítání, malý PS strana 21/2

Beseda s  papoušky.

 

Dú:

PS matematika testíky procvičování strana 5 ústně.

čj - připravovat na diktáty vět28.11.22 | pondělí

Učivo: 

Čj - Slovo význam, slova opačného významu, hledání dvojic, slova nadřazená soutěž, PS strana 28/3 povídání o slovech hanlivých.

Diktát vět si děti vyzkoušely. Zítra diktát na známku, věty.

M - sčítání a odčítání do 20. Malý PS strana 28,29, opakování i slovních úloh. Testíky strana 6/5 porovnávání

G - Body, značení, velká tiskací písmena, rýsování přímek, označení písmeny.

Pr -  Péče o živočichy v zajetí,  PS strana 17, tiskacími písmeny křížovka

Čtení - strana 40,41   1x, písanka strana 21, slova 

 

Dú: 

* Prvouka na čtvrtek - doplním údaje ve cvičení 7/16, nemusím se učit nazpaměť

* čtení 5-10minut z čítanky, některé děti se zhoršily ve čtení

* do geometrie na příští týden natrénovat vyznačení bodů a velká tiskací písmena zopakovat29.11.22 | úterý

Učivo:

Čj -  Slova citově zabarvená, lichotivá, hanlivá v pohádkách, věty procvičování.

M -  Sčítání a odčítání do 20 na interaktivní tabuli, opakování malý PS strana 33, Testíky strana 7

VV - kresba voskovkou: vánoční motivy.

Čtení - strana 40,41 , básnička s rytmem: čert, psaní C, Č strana 22

Domácí úkol:   

čtení 5-10 minut

* Naučit se básničku s pohybem : Čert

Leze z pekla, leze čert

a to není žádný žert.

Po světě se rozhlíží

a zlobidla vyhlíží.30.11.22 | středa

Učivo:

Čj - Slovo a význam slov,slova opačného významu s Mikulášem pexeso, diktát vět:

Ve škole hrajeme hru se slovem. Dnes vyhrála Nelča a Julča.

Aleš má malou sestru. Jak se jeho sestra jmenuje?

M - Sčítání a odčítání v novém PS testíky , opakování, PS strana 8, PS menší strana 34/ 1 známka z opakování.                                                                                                                            

Čtení - čítanka strana 43  Písanka strana 21 věty a odpovědi na otázky.

V podkroví výstavka lodí našich námořníků.

Dú:

* čtení 1x strana 42,pokud jim čtení jde, mohou číst ze své knížky. 

 Ostatní informace

24.10.22 | Informace

INFORMACE:

 

2.12. 2022 v pátek : Návštěva Mikuláše a čerta ve škole.

7.12. 2022 ve středu : Vánoční jarmark. Na vánoční jarmark můžete přispět svými výrobky, které doma vyrobíte s dětmi, nebo přispěním vhodných zakoupených věcí. Děti mohou věci na jarmark nosit svému třídnímu učiteli - výrobky označte cenou, za kterou byste ho chtěli prodat. Výtěžek půjde do SRPDŠ.

9.12.2022 v pátek : Ředitelské volno z důvody výluky elektřiny.

 

5.11.2022

Prohlédněte dětem hlavy, ve škole jsou vši.