Archiv

Střípky z výuky - 5. třída

Vlastivěda v 5. ročníku, tvorba mapy Evropy - děti si zopakovaly povrch a vodstvo v Evropě.

zveřejněno: 21.12.2023

Krmítka pro ptáčky

Před Vánocemi myslíme i na ptáčky. Letošní šesťáky vytvořená krmítka už mají své místo na stromě za školou.

zveřejněno: 20.12.2023

Gymnaziální záhada

Anglické divadlo v podání studentů státního gymnázia. Příběh v angličtině, který řeší Scooby Doo a jeho parta. Představení bylo výborné, potrénovali jsme poslech a angličtinu v praxi.

zveřejněno: 19.12.2023

Policie v 1. třídě

Program s názvem: Chovejme se bezpečně!

zveřejněno: 18.12.2023

Bruslení

První stupeň ve spolupráci s devátou třídou.

zveřejněno: 15.12.2023

Bruslení 15.12.

Společná TV pro 6.-8. ročník.

zveřejněno: 15.12.2023

Tvoření ve družině

Děti v družině už žijí Vánocemi - napekly perníčky a vytvořily betlém.

zveřejněno: 14.12.2023

Recyklace očima mladých vědců

V pondělí 11. 12. měli šesťáci a sedmáci výukový program Recyklace očima mladých vědců. Seznámili se s životním cyklem elektrospotřebiče, vyzkoušeli si demontáž mobilního telefonu, simulaci separační linky, třídění materiálů podle statického a pohyblivého magnetického pole a podle hustoty. Celý program nabitý informacemi trval pět vyučovacích hodin a nebyla chvilka nudy. Zaplaceno že SRPDS, zajištěno z programu Recyklohraní, ve kterém jsme dlouhodobě aktivně zapojeni.

zveřejněno: 11.12.2023

Vánoční malování

Prosincové divadlo 1., 2., 3.třídy na téma: Malované Vánoce se zvyky a pranostikami. Děti se pohybovaly, opakovaly říkanky a společně malovaly s ilustrátorem panem Dudkem.

zveřejněno: 07.12.2023

Střípky z výuky - 3. třída

Objevujeme podoby vody: sníh, tání sněhu, kolik mililitru zůstane a nečistoty usazené na odměrkách. Pokus se nám vydařil a nikdo se nepolil😃

zveřejněno: 07.12.2023

Osmáci v Praze

6.prosinec strávili osmáci v Praze. Hodiny dějepisu jsme spojili s návštěvou Armádního muzea s interaktivním programem Nový věk-věk bouří.

zveřejněno: 06.12.2023

Mikulášská nadílka ve škole

Setkání s Mikulášem, čerty a anděly

zveřejněno: 05.12.2023

Školní liga v miniházené

2. turnaj se konal 4.12. na 4. ZŠ v ZR. Ze 14.týmů s naše děti umístily na 5. a 6. místě. O umístění si zahrály mezi sebou. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

zveřejněno: 04.12.2023

Barborkový jarmark

BARBORKOVÝ JARMARK byl krásným začátkem adventu.

zveřejněno: 04.12.2023

Preventivní program ve 3. třídě

Já pro třídu, třída pro mě...

zveřejněno: 01.12.2023

Letem světem komiksem

Návštěva Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou.

zveřejněno: 01.12.2023

Preventivní program v 7. třídě

Třída a její svět...

zveřejněno: 01.12.2023

Prezentace obchodní akademie

Žáci 9. třídy se dozvěděli spoustu zajímavých informací, které by mohli využít při rozhodování, kam dál..

zveřejněno: 30.11.2023

Přijímačky na nečisto

S deváťáky jsme absolvovali první letošní cvičné testy - seznamují se s jejich formou, obsahem, zkouší si vše na čas. Testy jim opravíme, provedeme společnou reflexi, abychom všichni věděli …

zveřejněno: 30.11.2023

Kateřinské setkání seniorů

Dnešní tradiční vystoupení nejmladších žáčků pro seniory pod vedením paní učitelky Lucie Teplé.

zveřejněno: 30.11.2023

Střípky z výuky - 2. a 3. třída

Dopravní výchova v prvouce. Práce ve skupinách, kompetence k učení, rozhodnutí o správné možnosti v testu Besip.

zveřejněno: 27.11.2023

Divadelní představení - 1., 2., 3. třída

Divadelní představení "Čert a Káča". Žáci 1. - 3. třídy si zazpívali a rozpohybovali se při známé pohádce v podání herečky paní Hruškové.

zveřejněno: 27.11.2023

Bubnování

Hudební výchova napříč všemi ročníky, děti si vyzkoušely spoustu rytmických celků z různých koutů světa při bubnování v kruhu. Vzájemně se mezi sebou inspirovaly, naslouchaly sami sobě a celým tělem vnímaly rytmus.

zveřejněno: 23.11.2023

Raná péče

Raná péče zaměřena na nevidomé, žáci si vyzkoušeli, jaké to je byt slepý a dělat běžné denní úkony. Velmi povedený program, žáky moc bavil a hodně se naučili - rozvíjeli kompetence k učení, spolupráci, pracovní, občanské a komunikativní.

zveřejněno: 23.11.2023

Vandal je barbar

V 5. ročníku proběhl preventivní program Vandal je barbar.

zveřejněno: 22.11.2023

Setkání deváťáků

Setkání bývalých deváťáků se současnými deváťáky. Debatovalo se nad přijímacími zkouškami na SŠ a nad dosavadními zkušenostmi se SŠ.

zveřejněno: 22.11.2023

Den médií

21.11. - DEN MÉDIÍ, den otevřených dveří, volby do školské rady, schůzky s rodiči, beseda pro veřejnost - to vše se nám vešlo do jednoho podzimního úterý.

zveřejněno: 21.11.2023

Jedlý papír - 6. ročník

V hodině Vv žáci 6. třídy upravovali jedlý papír, který připravili ve Světě práce, do dárkového balení.

zveřejněno: 16.11.2023

Stávka

Vážení rodiče, škola zůstane v pondělí 27. listopadu pro naše žáky a děti z mateřské školy otevřena, provoz školy nebude stávkou dotčen. Zaměstnanci školy se po projednání ztotožňují s vyjádřením Asociace ředitelů základních škol - čtěte podrobnosti v detailu této aktuality.

zveřejněno: 16.11.2023

Sametová revoluce

Připomněli jsme si Den boje za svobodu a demokracii.

zveřejněno: 16.11.2023

Sousední státy ČR - 5. ročník

Žáci 5. ročníku v hodině vlastivědy probírají sousední státy ČR.

zveřejněno: 16.11.2023

Finanční gramotnost žáků

Zúčastnili se žáci 2.- 5. třídy. Děti se dozvěděly více o peněžním spořením, investicích, půjčkách, fondech..

zveřejněno: 12.11.2023

Festival vzdělávání

V Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou si žáci 8. a 9. třídy vybírali střední školu.

zveřejněno: 09.11.2023

Energie pro budoucnoust

Jaké jsou zdroje energie v ČR, jak vypadá chytrá domácnost, kudy uniká z domu teplo.. Tyto a mnoho dalších informací se dozvěděli žáci na zajímavé besedě.

zveřejněno: 09.11.2023

Den otevřených dveří

DEN MÉDIÍ + DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO VEŘEJNOST

zveřejněno: 07.11.2023

Bobřík informatiky

Digitální gramotnost ve 3.třídě. Žáci plnili zajímavé úkoly a dařilo se nám.

zveřejněno: 07.11.2023

Házená

Ve středu 1.11.2023 se naši žáci zúčastnili 1. turnaje v házené.

zveřejněno: 01.11.2023

Jablkobraní

Projektový den pro děti z 1. stupně.

zveřejněno: 01.11.2023

Vyrábění na náboženství

Děti v náboženství si tento týden připomněly dušičkový týden. Vytvořily si hezké dekorace z přírodnin, které věnují jako vzpomínku svým drahým, kteří nás už opustili.

zveřejněno: 31.10.2023

Divadelní představení 7. - 9. ročník

Návštěva divadelního představení 7. - 9. ročník

zveřejněno: 31.10.2023

Halloween

Halloween pod taktovkou deváťáků. Devět stanovišť a spousta úkolů a zábavy pro první stupeň

zveřejněno: 30.10.2023

Vznik Československa

Na 2. stupni jsme slavili 105.výročí vzniku Československa.

zveřejněno: 26.10.2023

Hodina vlastivědy v pátém ročníku - PRAHA

Během 14 dnů děti nasbíraly, utřídily informace. Pracovaly ve skupinách, téma bylo zařazeno i v hodinách českého jazyka, výtvarné výchovy. Závěrečná prezentace prací toto téma uzavřela.

zveřejněno: 24.10.2023

Volby do školské rady

Volby se uskuteční dne 21. 11. 2023 od 16 hodin v prostorách školy.

zveřejněno: 24.10.2023

Černí rytíři

Žáci šesté třídy 18. 10. v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou poznávali černé rytíře našich lesů. Dozvěděli se zajímavé informace o praseti divokém, o jeho životě, predátorech, historii lovu ....

zveřejněno: 18.10.2023

Drakiáda

Krásné počasí, velká louka a 72 dětí se svými draky. Nádherné dopoledne..

zveřejněno: 13.10.2023

Hobit

Kulturní minimum pro 4. - 6. ročník. Hezké, výpravné představení - spokojení diváci.

zveřejněno: 12.10.2023

Osmáci v Muzeu nove generace

Během výukového programu Mnich jako renesanční člověk se osmáci stali mnichy žďárského kláštera, zvolili si ze svého středu opata, který měl jejich práci organizovat, kontrolovat, případně jim pomáhat. Rozděleni do skupin řešili v expozici úkoly, které jim představily klášter jako hospodářskou jednotku a současně jako místo modlitby a umění.

zveřejněno: 10.10.2023

Tělesná výchova na kolech

Chlapci z 8.ročníku vyrazili na kola v okolí Velkého Dářka.

zveřejněno: 09.10.2023

Devítka v Praze

Tentokrát v nově zrekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov. Před jeho návštěvou výstup na Vítkov se sochou Jana Žižky a překrásným výhledem na Prahu, potom výukový program Příběh Velké války v muzeu. Poutavý výklad průvodce, zajímavě vytvořené expozice se spoustou autentických předmětů, dokumentů, obrázků, map a informací, doplněné pracovními listy, prostřednictvím kterých se děti stávaly v muzeu badateli rozšiřujícími svoje znalosti o 1. světové válce. Závěr tradičně patřil Václavskému náměstí. Prožili jsme skvělý den.

zveřejněno: 09.10.2023

Mezinárodní den jazyků

Tentokrát nás při společném setkání dětí od 5. do 9.ročníku moc zaujalo vyprávění pana Romana Bednáře o jeho životní cestě přes první cizojazyčné pokusy až po mimořádně zajímavé studijní, cestovatelské i pracovní zahraniční zkušenosti. Je úžasné, když máme mezi sebou osobnosti, které mohou být našim žákům inspirací i vzorem. Díky!

zveřejněno: 09.10.2023

Přespolní běh - okresní kolo

Přespolní běh v areálu Martina Koukala se našim reprezentantům vydařil. Nejlepší výkony ve velké konkurenci podali: 1.místo ve své kategorii - Patricie Vítková, 3.místo - družstvo dívek ve složení Patricie Vítková, Adéla a Amálie Pohankovy, Silvie Polívková, Nela Sáblíková a Blanka Wimmerová, 6.místo - Matyáš Vrša, 8.místo - Tobiáš Sochor a celkově skončilo družstvo chlapců na 9.místě. Gratulujeme!👍

zveřejněno: 09.10.2023

Divadelní představení pro nejmenší

O Pračlovíčkovi - výlet do světa dinosaurů. Trochu poučné , ale hlavně pořádně veselé vypravování.

zveřejněno: 09.10.2023

Badatelský kroužek

O nový kroužek pro první stupeň byl mezi dětmi velký zájem.

zveřejněno: 03.10.2023

Pěšky do školy

Výzva "Pěšky do školy" probíhala celorepublikově v týdnu od 18. do 22.9.2023, ale my jsme si ji protáhli na celé září!!!

zveřejněno: 03.10.2023

Příprava bylinkové soli

Dnešní hodina předmětu Svět práce v 6.třídě. To by se nám přece mohlo hodit a není to tak složité :D.

zveřejněno: 03.10.2023

Podzimní tvoření

I když stále svítí sluníčko a "babí léto" se letos opravdu vydařilo, děti už využívají podzimních přírodnin a tvoří z kaštanů, listů, malují podzimní zátiší,... a nejen ve vyučování, ale také ve družině.

zveřejněno: 02.10.2023

Pozdrav z naší partnerské školy v Polsku

Taky na vás myslíme, milí přátelé, a těšíme se 6.6.2024 na shledanou u vás!😘

zveřejněno: 21.09.2023

Svačinová reportáž

Milá návštěva z Českého rozhlasu Vysočina. Reportér Daniel Zach se přijel podívat a natočit, jak nám naše paní vedoucí Jarmila Kašparová připravuje skvělé svačinky 👌

zveřejněno: 20.09.2023

Program primární prevence

Startujeme! - program primární prevence pro novou 6.třídu. Dobré klima a vzájemné vztahy jsou důležitými předpoklady školní úspěšnosti našich dětí.

zveřejněno: 18.09.2023

Fotbalový turnaj

Fotbalový turnaj mezi třídami 2.stupně zorganizovali deváťáci. Hráči bojovali jako lvi, publikum bylo aktivní a hlučné 😁. Nakonec zvítězili výborní šesťáci před osmáky, deváťáky a sedmáky.

zveřejněno: 15.09.2023

Exkurze do lomu Polnička

Úvod do učiva geologie - 9.třída na exkurzi v kamenolomu. Díky patří panu Strnadovi za jeho čas a zajímavé informace.

zveřejněno: 13.09.2023

Dopravní výchova - 3. a 4. třída

Žáci se učili dopravní značky a křižovatky v učebně, shlédli i video, ale nejvíc se jim líbila jízda na koloběžkách a kolech na hřišti. Sluníčko dětem přálo a dopoledne rychle uteklo.

zveřejněno: 13.09.2023

Adapťák 6. třídy

Tak jako každý začátek školního roku, i letos vyrazila 6. třída na adaptační kurz k Velkému Dářku, kde se budou seznamovat s novými spolužáky, hrát hry, soutěžit,...ale hlavně budou venku, v příjemném prostředí Velkého Dářka. Počasí jim zatím přeje, tak ať to vydrží i nadále!!!

zveřejněno: 06.09.2023

Nový školní rok 2023/2024

4.9. jsme všichni společně odstartovali další školní rok. Těšili jsme se na všechny děti - na naše staré známé, 6 nováčků na 2. stupni, 2 na prvním stupni a hlavně na 17 natěšených prvňáčků, které doprovodili do školy rodiče. Ujali se jich letošní deváťáci. kteří je představili své třídní učitelce a ta je tradičně pasovala dlouhým pravítkem na školáky. Tak ať je škola dobrým místem pro všechny, kteří jsou její součástí. Hodně zdraví, optimismu, trpělivosti a radosti!

zveřejněno: 05.09.2023

EDUPAGE

Naše škola přechází na nový školní informační systém EDUPAGE. Rodiče žáků již obdrželi do svých emailových schránek přístupové údaje, žáci je dostanou příští týden. Podrobnější informace zveřejníme v informační brožuře.

zveřejněno: 25.08.2023

Rekonstrukce školy

V prvním čtvrtletí bude probíhat rekonstrukce budovy v přízemí školy. Do školy budeme vcházet přes bílou budovu - vlevo od vchodu.

zveřejněno: 20.08.2023

Informace ze školní jídelny

Info ze školní jídelny k začátku školního roku.

zveřejněno: 13.08.2023

Slavnostní zakončení školního roku 2022/23

Školní rok jsme dnes slavnostně ukončili na zahradě. Potěšila nás milá návštěva paní starostky Marcely Jozífek Grochové a paní Lídy Machové za sbor pro občanské záležitosti i kytičky od nich. Moc si vážíme podpory našeho zřizovatele a děkujeme za ni ! Ocenili jsme nejlepší žáky i vítěze fotografické soutěže a závodu Spartan Race, děti z prvního stupně zazpívaly dojemně deváťákům píseň Vítr do plachet , poděkovali jsme dětem i všem zaměstnancům za skvělou práci. Díky patří i všem rodičům za jejich důvěru a spolupráci se školou, zejména pak těm nejaktivnějším v SRPDŠ. Moc si toho všeho vážíme a víme dobře, že to není samozřejmé. Zásluhou vás všech je naše škola společenstvím, jehož součástí je radost být!❤️ Krásné léto!🌞

zveřejněno: 03.07.2023

Polnička Spartan Race 2023

Školní sportovní akce roku - díky za báječnou přípravu a organizaci deváťákům a jejich třídnímu Štěpánu Prokopovi!🏆 Klobouk dolů před všemi účastníky běhu a jejich výkony ! Jsme na vás hrdí ! Jste borci !🥇🏃🏻♂️🏃🏃🏻♀️

zveřejněno: 29.06.2023

Slavnostní vyřazení deváťáků

Rozloučení s letošními deváťáky - krásné odpolední setkání na zahradě za školou připravily děti se svým třídním učitelem Štěpánem Prokopem. Spousta rodinných příslušníků, bývalí i současní učitelé, zástupci obce, slova díků a vzájemné vděčnosti za všední i nevšední dny, vzájemnou pomoc, respekt, přípravu k přijímačkám i jejich výborné zvládnutí. Ať se vám daří na vašich vybraných školách, milí deváťáci, mákli jste a odvedli výbornou práci, budeme vám fandit. A budete nám chybět!❤️

zveřejněno: 28.06.2023

Konec školního roku...

Blíží se konec školy a dětem už se moc v lavicích sedět nechce. Využíváme hezké počasí k venkovním aktivitám, ať už na školním hřišti nebo i v blízkém okolí školy. Děti z 1.stupně sportují, tancují, dokonce se vydaly na indiánskou stezku za Velkým náčelníkem a pokladem :)

zveřejněno: 28.06.2023

Turnaj v kopané v Nížkově

Družstvo čtvrťáků a páťáků vyrazilo na poslední turnaj v kopané v tomto školním roce a dopadlo to na výbornou. Dovezli si vítězství. Skvělé výkony a chuť bojovat rozhodly. Gratulujeme!!!

zveřejněno: 19.06.2023

Výlet do Vídně

Dnes jsme naše děti ze druhého stupně vzali na výlet a ukázali jim část rakouské metropole. Navštívili jsme nejstarší ZOO na světě v areálu zámku Schönbrunn, prohlédli jsme si císařské komnaty s českým výkladem, Hundertwasserhaus a nakonec jsme si to užili v Prátru. Počasí bylo příjemné, doprava s firmou Uchytil byla stoprocentní, zvládli jsme vše, co bylo v plánu. Super den to byl!!!

zveřejněno: 15.06.2023

Exkurze do Kutné Hory

Tradiční návštěva Kutné Hory v režii sedmáků.

zveřejněno: 05.06.2023

Mezinárodní den dětí

Dnes je celá škola prázdná, všechny děti slaví Mezinárodní den dětí venku. Prvňáčci a děti z mateřinky měly program na hřišti za školou. Děti byly převlečeny za superhrdiny a zvládly plnit všechny úkoly, které jim nachystali zloduši z devítky. Druháci a třeťáci vyrazili do Škrdlovic na minigolf a na zmrzlinu. Čtyřka s pětkou táboří u Velkého Dářka, užívají si klid a pohodu a nechybí ani zdravé špekáčky :). No a šestka, sedmička a osmička si to rozdávají v minigolfu, discgolfu a volejbale na Piláku. Tak ať si ten dnešní den užijete!!!

zveřejněno: 01.06.2023

Návštěva Regionálního muzea

Hodina dějepisu v Regionálním muzeu ve Žďáru. Výstava Od hieroglyfů k Tutanchamonovi rozšířila znalosti šesťáků a sedmáků o životě ve starověkém Egyptě.

zveřejněno: 31.05.2023

Preventivní program pro 1.-5.třídu

Oblastní charita Žďár nad Sázavou pořádala pro naše děti preventivní program na téma: 1.třída Pravidla nejsou strašidla 2.třída Nenič si své tělo, zdravá výživa 3.třída V čem jsme stejní a v čem jiní 4.a 5.třída Ne, nechci - návykové látky

zveřejněno: 31.05.2023

Mise PAŘÍŽ - LONDÝN, 21.5. - 26.5.2023

Cesta do Londýna pod vedením Štěpána Prokopa, na palubě autobusu osmáci a deváťáci. Prvním cílem byla PAŘÍŽ, kde zdolali nejen EIFFELOVKU, potom pokračovali tunelem do DOVERU, CANTERBURY, BRIGHTONU, všude navštívili nejzajímavější místa v oblasti a šťastně dorazili do LONDÝNA. No a Londýn, tam to jelo : Parlament, Big Ben, London Eye, Buckinghamský palác, Piccadilly Circus, observatoř Greenwich,...spousta krásných zážitků, Děkujeme pane učiteli!!!

zveřejněno: 30.05.2023

Dopravní soutěž - oblastní kolo

Ve čtvrtek 18.5. 2023 se naši žáci zúčastnili oblastního kola v dopravní soutěži. V kategorii mladších žáků se naše děti umístily na 2. místě a starší spolužáci obsadili 3. místo. Děkujeme za reprezentaci školy.

zveřejněno: 24.05.2023

Sazka olympijský víceboj - krajské kolo

V pátek 19. 5. se družstvo žáků 2. stupně a jednotlivci z 1. stupně zúčastnili krajského kola Sazka olympijského víceboje v Třebíči. V jednotlivcích podal skvělé výkony Matyáš Vrša z 5. ročníku – získal zlato a postoupil do celostátního kola. Dařilo se i Matěji Bednářovi, který obsadil výborné 3. místo. Patricie Vítková ze šesté třídy byla těsně 4. Družstvo dětí z 2. stupně bylo 15. Díky za reprezentaci naší školy!

zveřejněno: 24.05.2023

Turnaj v miniházené

23.5.2023 se naši házenkáři zúčastnili posledního turnaje Školní ligy v miniházené, který se konal v Novém Veselí. V konkurenci 13 týmů čtvrťáci obsadili pěkné 6. místo a páťáci celý turnaj VYHRÁLI!!!! Máme velkou radost a všem dětem děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

zveřejněno: 24.05.2023

Přijímáme nové spolužáky do 6.třídy

Přijďte se k nám podívat...

zveřejněno: 15.05.2023

McDonald´s Cup - okresní kolo

Ve středu 3. 5. 2023 se naši žáci ze 4. a 5. ročníku zúčastnili okresního kola v McDonald’s Cupu ve Velkém Meziříčí. Po vzájemných bojích se umístili na skvělém 3. místě. Gratulujeme k výbornému výsledku a děkujeme za reprezentaci naší školy.

zveřejněno: 04.05.2023

Únikovka - Dračí zaklínadlo

Malé školy pod Zelenou horou se sešly dnes u nás. Pro děti ze 4. a 5. tříd ze Škrdlovic, Světnova a Zámku Žďáru jsme připravili vychytanou únikovku DRAČÍ ZAKLÍNADLO.

zveřejněno: 27.04.2023

Ukončení sběru kůry pro tento školní rok

ukončení sběru pomerančové a citrónové kůry

zveřejněno: 24.04.2023

Olympijský víceboj - okresní kolo

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 proběhlo na 5. ZŠ okresní kolo v olympijském víceboji. Základní škola Polnička vyslala do bojů 19 nadějí od 5. - 9. třídy. 5. třída - Matyáš Vrša, Bednář Matěj. 6. třída - Wimmerová Blanka, Juda Jakub. 7.třída - Nováková Katka, FIippi Max. 8.třída - Čížek Charlie, Sochorová Šarlota, Sáblíková Sára, Pálenská Adéla, Jindra David, Břečka Ondřej. 9.třída - Novotná Michaela, Kopečná Karolína, Machová Linda, Krčálová Šárka, Wirth Tobiáš, Vítek Richard, Zapletal Marek. Do krajského kola, které proběhne 19.5. v Třebíči, postoupil tým ZŠ Polnička ve složení - Bednář, Vrša, Filippi, Nováková, Sochorová, Sáblíková, Wimmerová a jednotlivci Vrša, Bednář, Wimmerová, Filippi, Sáblíková a Machová. Gratulujeme!

zveřejněno: 24.04.2023

Týden ke Dni Země – zpráva o proběhlých akcích

V týdnu od 17. do 21. dubna proběhly v naší škole a školce akce ke Dni Země.

zveřejněno: 24.04.2023

Milá návštěva z partnerské školy v Polsku

Proč byla škola vzhůru nohama? Čekali jsme na příjezd dětí a kolegů z naší polské partnerské školy v Lubińi.

zveřejněno: 18.04.2023

Pohovory s rodiči našich žáků

V týdnu od 24. do 28.4. proběhnou v naší škole pohovory s rodiči. Organizaci zajišťují třídní učitelé jednotlivých tříd, očekávejte tedy pozvánku s přesnými informacemi.

zveřejněno: 17.04.2023

Zajímavá přednáška nejen pro rodiče

Pediatr Jonáš Mareček u nás ve škole

zveřejněno: 16.04.2023

Setkání s osobností z našeho regionu

4.4.nám školu rozsvítil pan FILIP HRBEK - promotér ve významné zahraniční společnosti.

zveřejněno: 10.04.2023

Budky pro ptactvo

Budky pro ptactvo jsou hotové. Račte se nastěhovat. Sedmáci počítali i s velkou ptačí rodinou :D. Je to radost něco vytvořit vlastníma rukama. Dobrá práce!!!

zveřejněno: 30.03.2023

Dům přírody Žďárských vrchů v Krátké

Program Velikonoce - spousta informací nejen o tradicích, vyrábění, vytváření. V Krátké to vždy stojí za to. Skvělý program, milé lektorky, krásné prostředí. Činnostní učení je nejvíc!!!

zveřejněno: 28.03.2023

Den učitelů

28.3. Den učitelů - výročí narození Jana Amose Komenského - učitele národů. Setkání současných a bývalých zaměstnanců naší školy v Restauraci Polnička. Velmi milá atmosféra. Moc hezké to bylo.

zveřejněno: 28.03.2023

Vítání jara, vynášení Morany

Dnešní projektový den na 1. stupni - pestrý blok složený z pohádky, informací o květomluvě, jarních a velikonočních tradic, písniček a básniček o jaru, tanečků a her, vítání víly Vesny a přírodovědného kvízu. Nakonec děti hledaly v zahradě velkou Moranu - smrtku, kterou nesly průvodem obcí až na dolní konec, kde ji hořící hodily do řeky Sázavy. Spousta nových věcí, které se děti díky projektové výuce naučily, prakticky si vyzkoušely a zažily. Navíc dobrý pocit ze společné činnosti se spolužáky, podpora vzájemných vztahů napříč třídami, aktivity ve škole i venku. Výuka, která je pestrá, aktivizující, děti se na ni těší, baví je, přináší jim poznání, zážitky a radost - zásadní cesta k efektivnímu učení. Díky za skvělou přípravu paním učitelkám!

zveřejněno: 27.03.2023

Finanční gramotnost 1.stupeň

Paní ředitelka Jitka Kučerová s kolegyní z ČSOB nám vysvětlily, na co máme kapesné, jak se hospodaří s penězi, co je měsíční rozpočet a kdo je podnikatel nebo brigádník. Zkusili jsme si vytvořit měsíční rozpočet na 500Kč.

zveřejněno: 24.03.2023

Geometrie v 1.třídě

Poznáváme tělesa a tvoříme je z modelíny a špejlí

zveřejněno: 24.03.2023

Světový den mimů, pantomimy a úsměvů

Krásné dopoledne s programem - pantomima, mimové a spousta úsměvů. Díky patří prvňáčkům a jejich skvělým parťačkám paní učitelce Lucii Teplé a Aleně Vítkové. Tak ať nám ten úsměv vydrží!!!

zveřejněno: 22.03.2023

Recitační soutěž

Okresní kolo recitační soutěže se konalo 9. 3. 2023 v ZUŠ Žďár nad Sázavou. Z naší školy se zúčastnili vítězové školního kola Ema Švandová z 4. ročníku a Jiří Niederhafner z 2. ročníku. Medaile sice nezískali, ale vzorně se připravili a krásně své básně přednesli. Děkujeme za reprezentaci naší školy!

zveřejněno: 22.03.2023

Divadlo pro 1. a 2. ročník

Princezna se zlatou hvězdou na čele - dnešní divadelní představení pro děti, moc hezké, milé a vtipné zpracování klasické české pohádky doplněné veselými písničkami.

zveřejněno: 22.03.2023

Úspěchy v cizojazyčných soutěžích

Máme velkou radost z výsledků našich žákyň v okresních kolech olympiád. Olympiáda v angličtině: Olga Blažíčková 9. ročník – 2. místo Tereza Marková 7. ročník – 7. místo. Olympiáda v němčině: Michaela Novotná 9. ročník – 4. místo Natálie Sobotková 9. ročník – 6. místo Blahopřejeme a děkujeme za šíření dobrého jména naší školy!

zveřejněno: 22.03.2023

Jarní jarmark v Polničce

V sobotu 18. 3. se v polničské sokolovně konal historicky první Jarní jarmark. Naše děti vytvořily a samy nabídly v družině i v hodinách výtvarné výchovy vytvořené velikonoční dekorace a přání, prodávaly se i výtvory z kroužku keramiky. Výtěžek jde do fondu spolku SRPDŠ.

zveřejněno: 22.03.2023

Finanční gramotnost – workshop pro 8. a 9. ročník

Kompetence našich žáků v oblasti finanční gramotnosti naplňujeme v naší škole ve spolupráci s odborníky z praxe. Setkání nad tématy – příjmy, výdaje, rozpočet, spoření, půjčky, moderní platební metody a jejich výhody i rizika. Mimořádně zajímavé setkání s Ing. Ivou Šenkyříkovou a Ing. Barbarou Benešovou z ČSOB Brno. Připravujeme děti pro život!

zveřejněno: 22.03.2023

Bruslení

V pátek 17.3. se celá škola vystřídala na zimním stadionu při posledním bruslení v tomto školním roce. Tak jako pokaždé si to nejdříve užili prvňáčci s deváťákama a ostatní mladší děti, po nich to roztočily děti z druhého stupně. A teď už brusle odloží a těší se na přicházející jaro.

zveřejněno: 21.03.2023

Preventivní program 7.třída

Název programu-Třída a její svět! Děti se zaměřily na komunikaci a spolupráci ve třídě, na respektování názorů ostatních, dodržování pravidel nejen v chování, probraly si, co je to empatie, zdravé sebevědomí,...

zveřejněno: 09.03.2023

Preventivní program - Kolik co stojí ? 3.třída

Děti si povídaly o tom, jak se vydělávají peníze, jaká je hodnota peněz, do čeho se peníze investují,...

zveřejněno: 08.03.2023

Jaká byla dnešní škola ?

OTEVŘENÁ od rána až do pozdního odpoledne pro všechny, kteří se chtěli podívat, jak to u nás chodí, v jakých hezkých prostorách s dětmi pracujeme, jak máme moderně vybavené učebny, zapálené, kreativní a laskavé pedagogy i nadšené děti, kterým se vlastně ani nechtělo domů. Byl to den plný milých setkání starých známých, současných rodičů, prarodičů, často absolventů, kteří se rádi vracejí, obdivují naši krásnou školu, přátelskou atmosféru, neváhají pochválit naši práci, potěšit nás i povzbudit. Pro vás pro všechny připravili naši pedagogové s dětmi odpolední dílničky zaměřené na velikonoční vytváření. Obdivovat jste mohli i práci dětí s 3D tiskárnou a odnést si drobnosti pro radost. DÍKY za hezký den!🍀

zveřejněno: 08.03.2023

Zeměpisná olympiáda okresní kolo

Z naší školy se zúčastnili Max Filippi ze 7. ročníku v kategorii B a Marek Zapletal z 9. ročníku v kategorii C. Výborně si vedl Max, který v náročné soutěži obsadil skvělé 3. místo a pouze jeden a půl bodu jej dělilo od postupu do krajského kola. Marek obsadil 19. místo. Kluci nejen dobře reprezentovali sebe a naši školu, ale také sbírali cenné zkušenosti k dalším soutěžím a zkouškám. Gratulujeme a děkujeme!

zveřejněno: 07.03.2023

První pomoc

Sedmihodinový seminář věnovaný dovednostem z první pomoci absolvovali letos tradičně v rámci krajského programu První pomoc do škol naši osmáci. Ve dvou vzdělávacích blocích si pod vedením paní Ireny Polednové z ČČK vyzkoušeli prakticky na modelech kroky k záchraně životních funkcí – dýchání z plic do plic u dětí a hlavně veledůležitou umělou masáž srdce. Naučili se, jak správně volat záchranku a také základy obvazování ran. Ještě se mohou těšit na setkání ze zástupci IZS spojené s prohlídkou sanitního vozu.

zveřejněno: 07.03.2023

Otevřená škola 7.3.2023

Připomínáme zítřejší akci OTEVŘENÁ ŠKOLA POLNIČKA od 7:30 do 17:00 hodin!!!!!! Přijďte se za námi podívat :)

zveřejněno: 06.03.2023

3. turnaj – školní liga v miniházené – Žďár nad Sázavou

V pátek 17. 2. naši házenkáři odjeli na turnaj do Žďáru nad Sázavou, který se konal ve sportovní hale na Bouchalkách. Tentokrát jsme vytvořili dva týmy: Polnička A - Bednář Matěj, Vrša Matyáš, Sochor Tobiáš, Grygarová Tereza, Padalík Jindřich. Polnička B - Coufal Martin, Havránek Jan, Jindrová Veronika, Tomková Ella, Polívková Silvie. Tým B v turnaji nasbíral spoustu herních zkušeností. Tým A, v konkurenci 12 týmů, celý turnaj zaslouženě vyhrál. Všem hráčům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k vynikajícímu výsledku!!!

zveřejněno: 19.02.2023

Ať žije masopust!

Děti z 1. a 2. třídy si připomněly masopustní zvyky, četly si o tom, jak dříve slavily masopust jejich babičky, v matematice si spočítaly veselé masopustní úlohy a příklady, v hudební výuce si zazpívaly, vyrobily si masopustní masky a na konec je čekala pohádka "O Koblížkovi". Po ní si děti samy zkusily zadělat a usmažit masopustní koblížky a samy si tak připravily masopustní hostinu.

zveřejněno: 17.02.2023

Bruslení

Sportovní týden (lyžování, házená) pokračoval na zimním stadionu hodinou bruslení pro děti z 1. a 2. stupně. Nejmenším dětem pomohli deváťáci, na 2.stupni jsme už mohli vidět i kreativní bruslařské sestavy :D.

zveřejněno: 17.02.2023

Lyžuj lesy

Závodů v běžeckém lyžování ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě se zúčastnilo 21 žáků, moc si to všichni užili a přivezli i medaile!!! 1x zlatá, 2x stříbrná, 1x bronzová, 1x bramborová, ale hlavně velká spokojenost všech. Díky, že jste šířili dobré jméno školy.

zveřejněno: 16.02.2023

Biologická olympiáda

V lednu u nás proběhlo školní kolo biologické olympiády. Téma bylo "Bezlesí". Zájem žáků byl velký, vyplňovali test, poznávali rostliny, houby a živočichy, plnili praktický úkol. Soutěžili ve dvou kategoriích. V okresním kole nás bude reprezentovat Nikol Klementová ze sedmé třídy a Olga Blažíčková z deváté třídy.

zveřejněno: 16.02.2023

Divadlo pro 1. a 2.třídu

Divadlo se jmenovalo "Kouzla skřítků", bylo veselé a vtipné, ze života dvou skřítků v domácnosti. Dětem se moc líbilo a užily si to.

zveřejněno: 16.02.2023

Otevřená škola a zápis do 1.třídy

Otevřená škola Polnička - 7.3.2023 od 7:30 do 17:00 hodin a zápis do 1.třídy - 20.4.2023 od 13:00 do 17:00

zveřejněno: 15.02.2023

Chystáme se na jaro

Sedmáci přípravují výrobu ptačích budek ve školní dílně.

zveřejněno: 15.02.2023

Valentýn u nás ve škole

Valentýnská pošta pro radost v režii šesťáků a osmáci si na toto téma vyzkoušeli techniku origami a enkaustika.

zveřejněno: 14.02.2023

Jak se žilo ve středověku

Projektová výuka v dějepisu v 7.třídě, jak se žilo na vesnici, ve městě a na hradě, samostatné vyhledávání informací, jejich třídění i práce ve skupinkách.

zveřejněno: 12.02.2023

Jak dopadl karneval?

Byl úplně skvělý, výborně připravený, s veselou výzdobou, bohatou tombolou, dobrou hudbou, soutěžemi, s tanečním programem a prima občerstvením. Velké díky patří vedení i členům spolku SRPDŠ, všem, kteří přispěli čimkoliv do tomboly i větším sponzorům. Také panu Hromádkovi za hudbu i paní Džamile Kašparové a jejím malým svěřencům za úžasné taneční vstupy a členkám aerobik týmu Fitnest za předtančení. Děkujeme.

zveřejněno: 12.02.2023

Sběr starých mobilů

Žáci 6.ročníku pořádali sběr mobilních telefonů. Nejdříve zjistili informace o jejich výrobě, spotřebě materiálů a energie a také o jejich recyklaci. Vše, co zjistili, použili při zpracování dvou druhů plakátů, které rozvěsili po škole. Vyrobili krabici na sběr, kterou umístili u své třídy a oslovili spolužáky školním rozhlasem. Podařilo se sesbírat 26 mobilů, které předáme k recyklaci.

zveřejněno: 09.02.2023

Projektový den

Na začátku týdne proběhl pro žáky sedmého a osmého ročníku projektový den. Žáci zkoumali sníh, počítali množství sněhu na školní zahradě, hledali stopy zvířat. Také si povídali o klimatické změně na Zemi a vlivu člověka na ni. Zahráli si hru Podnebín, kde si vyzkoušeli práci v zastupitelstvu obce. Děkujeme kolegyním Sylvě a Sáře z centra Chaloupky za velmi zajímavý program.

zveřejněno: 08.02.2023

Milé poděkování

Pan Zdeněk Svěrák, autor textu naší školní hymny, zareagoval na přání k novému roku. Potěšilo nás to :)

zveřejněno: 06.02.2023

Recitační soutěž 1.stupně

Poslední lednový den si děti na 1. stupni zkrátily čekání na vysvědčení recitační soutěží. Do školního kola z jednotlivých tříd postoupilo 10 dětí. Porota, která byla složena z žáků druhého stupně, nakonec vybrala 2 nejlepší recitátory: z 2. třídy Jiříka Niederhafnera a ze 4. třídy Emičku Švandovou. Zpestřením soutěže byl také přednes ukrajinské básně v podání Oleha Savljaka, který nám ve svém rodném jazyce recitoval krásnou básničku o venkovském životě na Ukrajině.

zveřejněno: 31.01.2023

Preventivní program na téma: Neboj se!

Děti z 2.třídy přemýšlely nad úkoly na téma: Neboj se! Kde, kdy a z čeho můžeme mít nepříjemné pocity. Naučily se, jak se zachovat a co mají dělat. Navzájem si radily a dopoledne uteklo jako voda.

zveřejněno: 25.01.2023

Dětský karneval

V sobotu 11. února 2023 Vás srdečně zveme do sokolovny v Polničce na tradiční dětský karneval, hudba, občerstvení, vystoupení, bohatá tombola,.....všechno bude!!!!

zveřejněno: 16.01.2023

Svátek Tří králů

V pátek byl svátek Tří králů a u nás ve škole jsme se s nimi dokonce potkali! Děti z 1. ročníku si prošly nejdříve svou naučnou stezku po škole, kde na ně na konci čekaly spolužačky z 5. ročníku přestrojené za Tři krále a pak s korunkami na hlavě přišly zazpívat spolužákům, dětem do školky i všem dospělákům. Každý dostal dáreček. Krásně to s nimi paní učitelky připravily, všechny moc potěšily !

zveřejněno: 10.01.2023

Preventivní programy Policie ČR

Ve čtvrtek a pátek prvního lednového týdnu absolvovali naši žáci programy primární prevence PČR s paní nprap. Lenkou Prokopovou. Jednalo se o témata Bezpečnost dětí - pro nejmenší, Šikana - pro 4., 5.,6. a 7. ročník, Právní vědomí a Tvoje cesta načisto - pro starší žáky.

zveřejněno: 10.01.2023

Hudební program - Den s panem Tau

Děti z prvního stupně poznávaly hudební nástroje a písničky z filmů v podání paní Smejkalové a pana Drahotského z lidové školy umění ve Žďáře nad Sázavou

zveřejněno: 09.01.2023

Tombola pro dětský karneval

žádost o přispění do tomboly

zveřejněno: 04.01.2023

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do 1. třídy proběhne 20.4.2023. Podrobnosti najdete na stránce pod záložkou ZÁKLADNÍ ŠKOLA. 7. března bude celý den naše škola otevřená pro veřejnost - přijďte se podívat. Těšíme se na Vás!

zveřejněno: 02.01.2023

PF 2023

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy, přejeme Vám vše dobré v novém roce. Pevné zdraví, hodně radosti a dobré nálady.

zveřejněno: 30.12.2022

Exkurze Z hradů do továren

Návštěva 8. třídy v nové expozici Národního muzea Z hradů do továren, potom vánoční atmosféra Prahy.

zveřejněno: 14.12.2022

Vánoční jarmark Polnička

Srdečně Vás všechny zveme na náš tradiční vánoční jarmark. Přijďte podpořit naše šikovné děti a zazpívat si společně koledy.

zveřejněno: 06.12.2022

Sedmáci na Velké Moravě

Velká Morava v Moravském zemském muzeu, ale i brněnská vánoční atmosféra byla náplní exkurze našich sedmáků.

zveřejněno: 29.11.2022

Pozvánka na jazykový workshop pro rodiče

Poradenského centrum Kolping zve rodiče na jazykový workshop.

zveřejněno: 28.11.2022

Návštěva polské partnerské školy

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 odpoledne odjela skupinka 4 pedagogů naší školy do partnerské školy do Polska. Naši kolegové ve škole v Lubiniu připravili oslavy 25. výročí otevření zrekonstruované školy. Na cestě nás doprovázel malíř Filip TAK s manželkou, který naše partnerství před 4 lety zprostředkoval, stejně jako dalším školám z našeho regionu v gmině (regionu) Krzywin. Po úvodních návštěvách pedagogů zastavila bohužel na jaře 2020 pandemie možnost vzájemných výměnných pobytů žáků, které chceme v květnu 2023 příjezdem polských dětí k nám obnovit.

zveřejněno: 24.11.2022

Schůzka se Santinim

V úterý 15.11. proběhla v naší škole krásná akce Schůzka se Santinim. Kromě dílniček (výtvarné, hudební, IT ap.) si návštěvníci prohlédli školu a rodiče absolvovali rodičovské schůzky. Vyvrcholením akce byla přednáška O. Vladimíra Záleského o Santinim. Na záznam se můžete podívat na videu.

zveřejněno: 22.11.2022

Okresní kolo soutěže ve stolním tenise

Naši borci dosáhli skvělého výsledku!!! Tým ve složení Matěj Sobotka, Marek Zapletal, Jirka Urban a Tobiáš Wirth kolo s přehledem vyhráli. 8. 12. nám držte palce při krajském kole v Havlíčkově Brodě. Děkujeme za skvělou reprezentaci.

zveřejněno: 16.11.2022

Finanční gramotnost

Pro žáky 1.- 7.třidy se uskutečnily besedy ve spolupráci s bankou ČSOB. Paní ředitelka Jitka Kučerová se svojí kolegyní žákům  ukázala bankovky, mince a seznámila je s vývojem a historií peněz. Velmi zajímavé a nové informace doplnily kvizem. Na spoustu otázek děti uměly odpovědět správně a těší se na pokračování.

zveřejněno: 15.11.2022

Otevřená škola

Konec 1. čtvrtletí - setkání s rodiči, hosty i Santinim

zveřejněno: 15.11.2022

Exkurze u hasičů ve Žďáře nad Sázavou

Děti z prvního stupně se ve dvou termínech vydaly na exkurzi do Žďáru nad Sázavou, kde navštívily profesionální hasiče na Jamské ulici.

zveřejněno: 11.11.2022

Školní liga v miniházené

V pátek 4. 11. se děti ze 4. a 5. ročníku zúčastnily 1. turnaje v miniházené, který se konal na ZŠ Palachova ve Žďáře nad Sázavou.

zveřejněno: 08.11.2022

Soutěž o nejkrásnější návrh novoročenky naší školy

info o soutěži

zveřejněno: 07.11.2022

Bruslení - 1.stupeň

Sportovní výkony všech dětí 1. stupně. Společné dopoledne s kamarády deváťáky.

zveřejněno: 04.11.2022

Zlatá karabina 2022

Devátý ročník cen Zlatá karabina proběhl v říjnu v Praze. Cena se uděluje nejlepším zástupcům ředitelů základních škol. V letošním roce toto významné ocenění získala naše paní zástupkyně Ing. Irena Pechová a všichni moc gratulujeme a děkujeme za šíření dobrého jména naší školy.

zveřejněno: 03.11.2022

Projekt Krokus

Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Krokus.

zveřejněno: 02.11.2022

Halloween

Tentokrát byl opravdu výjimečný!!!!! Díky našim deváťákům za vzornou přípravu i realizaci.

zveřejněno: 01.11.2022

Info ze školní jídelny - listopad

informace k novému jídelníčku

zveřejněno: 28.10.2022

Zatmění Slunce

Dnes jsme se po poledni sešli před školou při pozorování zatmění Slunce. Sice byly mraky, ale v protrhané oblačnosti jsme nakonec mohli vidět "vykousnuté" Slunce. A pokud jste to dneska náhodou propásli, tak další možnost máte v březnu 2025.

zveřejněno: 25.10.2022

Dopravní hřiště

24. 10. se za deštivého, nevlídného počasí vydala 4. a 5. třída na dopravní hřiště do Žďáru nad Sázavou. V ranních hodinách to nevypadalo dobře, ale štěstí stálo při nás, mraky se rozehnaly a jízda na kolech stála za to. Děti byly velmi šikovné, disciplinované, ohleduplné.

zveřejněno: 24.10.2022

Rudolf II. ožívá

Exkurze žáků 8. třídy do Brna za poznáním historie.

zveřejněno: 20.10.2022

Drakiáda 1.stupně

Na pouštění draků se děti dlouho těšily. Konečně vítr, modrá obloha a krásný den. Všichni jsme si ho užili.

zveřejněno: 20.10.2022

Dopravní výchova pro 1. a 2. ročník

Děti si užily jízdu i soutěžení na koloběžkách, slyšely teorii o dopravních značkách a co všechno by mělo být v lékárničce.

zveřejněno: 19.10.2022

Beseda na Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou

Ve středu 19.10. žáci 8. a 9. třídy navštívili Úřad práce. Beseda probíhala na téma Volba povolání a výběr střední školy. Žáci měli možnost se doptat na vše, co je zajímá ohledně přijímacích zkoušek na střední školy a také jaké novinky jsou na trhu práce.

zveřejněno: 19.10.2022

Exkurze do Prahy

Tentokrát si do Prahy vyjela šestka a užili si jak historickou, tak i současnou atmosféru v našem hlavním městě.

zveřejněno: 07.10.2022

Bramboriáda na 1.stupni

Celý den byl jen o bramborách, jak se pěstují, jak se zpracovávají, jak se vaří a jak se konzumují :)

zveřejněno: 07.10.2022

Okresní finále v přespolním běhu ZŠ a SŠ

Na Koukalově okruhu u Piláku se konalo okresní kolo v přespolním běhu. Sestavili jsme 3 týmy: mladší a starší žákyně a starší žáci. Sešel se rekordní počet dětí, počasí také vyšlo a výsledky? Několik umístění v první desítce (Patricie Vítková 4.místo, Richard Vítek 7.místo, Šarlota Sochorová 8.místo) a spokojenost všech, že to zvládli i když byl terén docela náročný.

zveřejněno: 05.10.2022

Návštěva Prahy

V Praze je blaze, to by potvrdili letošní deváťáci včetně paní učitelky a pana učitele. A když se k tomu vydaří i počasí...

zveřejněno: 29.09.2022

Evropský den jazyků

I letos jsme si připomněli Evropský den jazyků a přivítali jsme mezi sebou zajímavého hosta.

zveřejněno: 26.09.2022

Vysočina Education Festival 2022

Pozvánka na přehlídku vzdělávání na středních školách na Vysočině

zveřejněno: 25.09.2022

Exkurze do lomu Polnička

Sice to nemáme daleko, ale mnozí z nás se poprvé podívali, kde a jak se těží kámen.

zveřejněno: 21.09.2022

Roky v baroku

Návštěva v Regionálním muzeu na Tvrzi

zveřejněno: 20.09.2022

Exkurze ve veterinární ordinaci

Místo teorie jsme si odskočili do praxe a je fajn, že jen kousek od naší školy.

zveřejněno: 19.09.2022

SANTINI 300 - soutěž v rámci Slavnosti jeřabin

Úspěšná účast v literární soutěži

zveřejněno: 17.09.2022

Adaptační vycházka 4. a 5. ročníku

Když je ještě pěkné počasí, rádi vyrážíme na procházky do okolí.

zveřejněno: 16.09.2022

Sportovní den

24.9.2022 - Sportovní den TJ Sokol Polnička, čeká vás bohatý program, dopoledne už od 8:30 a odpoledne od 14:00 hodin. Přijďte se pobavit s celou rodinou.

zveřejněno: 14.09.2022

Olympijský víceboj

Skvělý úspěch naší žákyně. Blanka Wimmerová se probojovala do republikové finále Sazka olympijského víceboje, kde skvěle reprezentovala naši školu.

zveřejněno: 12.09.2022

Harmonizační dny

ADAPŤÁK

zveřejněno: 07.09.2022

1. září je za dveřmi!

Informace k zahájení školního roku. Jdeme na to!!!

zveřejněno: 29.08.2022

Nabídka kroužků

Předkládáme Vám aktualizovanou nabídku zájmových kroužků. Kroužky zahájí činnost v týdnu od 12.9.

zveřejněno: 23.08.2022

Školní jídelna v novém školním roce

Informace ke stravování najdete v části webu ŠKOLNÍ JÍDELNA. Novinkou je zejména nutná změna cen obědů. Rodiče prvňáčků a nových žáků naší školy prosíme o vyplnění přihlášky ke stravování a odevzdání ve školní jídelně. Těšíme se na Vás.

zveřejněno: 22.08.2022

Změny ve školním roce 2022/2023

Pár informací o změnách, které nás čekají v novém školním roce.

zveřejněno: 01.08.2022

Závěr školního roku 21/22

Zakončení školního roku 2021/2022 na fotografiích od paní Jany Jůdové. Moc děkujeme.

zveřejněno: 11.07.2022

Pohádkový les

Již tradičně připravují deváťáci na konci školního roku pohádkový les pro ostatní spolužáky. Na jednotlivých stanovištích jsou připraveny zajímavé úkoly a hry.

zveřejněno: 29.06.2022

Exkurze do Drážďan a Terezína

Osmáci a deváťáci vyrazili za historií i současností Drážďan, noc pak strávili v kempu Vyhlídka v chráněné rekreační oblasti České Švýcarsko a ráno pokračovali do Terezína, kde navštívili Památník Terezín v Malé pevnosti a muzeum a krematorium v Terezínském ghettu. Dostali pochvalu jak od průvodce v pevnosti, tak i od učitelského doprovodu za skvělé chování po celou dobu výletu. Jen tak dál....

zveřejněno: 29.06.2022

Spartan race

Již druhý ročník závodu Spartan race pořádali letošní deváťáci spolu s panem učitelem Štěpánem Prokopem. Díky skvělé organizaci a spolupráci všech účastníků se závod moc povedl. Přestože byl hodně náročný a někteří si sáhli hodně hluboko do svých sil, byli nakonec všichni úspěšní a závod dokončili.

zveřejněno: 29.06.2022

Aktuální info ze ŠJ

Informace ze ze školní jídelny.

zveřejněno: 24.06.2022

Závěrečná hodina Sp - Vaření

Odměna za celoroční úsilí v Sp - Vaření.

zveřejněno: 22.06.2022

Ukázka házené aktivně

Děti z 1. stupně si vyzkoušely opravdově trénovat a hrát házenou. Spolupráce s oddílem házené v Novém Veselí je dlouhodobá.

zveřejněno: 20.06.2022

Letošní školní výlety

Souhrnné informace o letošních výletech

zveřejněno: 19.06.2022

Science Cup 2022

Úspěch v soutěži z přírodních věd.

zveřejněno: 19.06.2022

Osmička na vodě

Osmá třída strávila školní výlet sjížděním řeky Sázavy na kánoích. Pro mnohé žáky to byla první zkušenost s vodáckým sportem. A určitě ne poslední! Tohle se opravdu povedlo.

zveřejněno: 17.06.2022

Výlet na Pernštejn

Žáci 1., 2. a 3. třídy navštívili krásný hrad Pernštejn. Počasí nám přálo, prohlídka hradu byla zajímavá, nejvíc nás zaujal pohled do okolí hradu přes barevná skla. Výlet byl báječný!

zveřejněno: 17.06.2022

Plavání

Kurz plavání je tradiční součástí tělovýchovného vzdělání. V bazénu ve Žďáru se nám moc líbilo.

zveřejněno: 10.06.2022

Zelená hora

Máme štěstí, že z oken školy vidíme nádhernou památku UNESCO Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Ještě lepší je, že nás areálem provedl pan farář O. Vladimír Záleský, Lepšího průvodce jsme si nemohli přát.

zveřejněno: 08.06.2022

Den dětí

Deváťáci se postarali o zábavné dopoledne pro děti z mateřské školky. Děti procházely zábavnými stanovišti a získané žetony vyměnily za dobroty. Žáci základní školy oslavili tento speciální den vycházkami do okolí, sportem a hrou.

zveřejněno: 01.06.2022

Odznak všestrannosti

Žáci 5.ročníku a 2.stupně se zúčastnili krajského kola Odznaku všestrannosti v Třebíči. 2.stupeň soutěžil jako tým a obsadil 15.místo. V jednotlivcích podala fantastický výkon Blanka Wimmerová z 5.ročníku, zvítězila a postupuje do republikového finále, které se uskuteční v září v Brně. Také Patricie Vítková skvěle reprezentovala naši školu a umístila se hned za Blankou na druhém místě. Všem gratulujeme a děkujeme!!!!

zveřejněno: 18.05.2022

Deváťáci tvořili komiks

S politickými procesy 50.let se deváťáci seznámili prostřednictvím komiksu Nepřemožená, mapovali život a osud Milady Horákové, její boj za svobodu a demokracii.

zveřejněno: 16.05.2022

Soutěž mladých cyklistů

Zúčastnili jsme se oblastního kola soutěže mladých cyklistů. Mladší žáci se umístili na 3. místě, starší žáci obsadili 2. místo. První místo nám uteklo o 2 body! Velká pochvala a poděkování všem zúčastněným.

zveřejněno: 10.05.2022

(Ne)zdravá strava

Třeťáci v matematice plnili nákupní košík potravinami z letáku a počítali, kolik utratí za nákup. V prvouce sestavovali zdravý a nezdravý jídelníček. Závěrečná diskuze byla zajímavá :)

zveřejněno: 06.05.2022

Miniházená - turnaj

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili turnaje Školní ligy v miniházené. Náš tým hrál v kategorii 5. ročníků. Děti šly zápas od zápasu nahoru a nakonec jsme obsadili nádherné 3. místo.

zveřejněno: 05.05.2022

Sedmička v Kutné Hoře

Sedmička vyjela do Kutné Hory a rozhodně se nenudila. Navštívili jsme Hrádek, stříbrný důl, chrám sv. Barbory, Muzeum čokolády a Kamenný dům.

zveřejněno: 03.05.2022

Týden ke Dni Země

V týdnu od 19. do 22. dubna proběhly v naší škole a ve školce akce ke Dni Země. Žáci se zúčastnili tematických dílniček, navštívili čistírnu odpadních vod nebo pátrali v jarní přírodě.

zveřejněno: 26.04.2022

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis bude probíhat ve školce ve dnech 11. a 12. května od 7:30 do 15:00 hodin.

zveřejněno: 10.04.2022

Aprílová škola

4. dubna je u nás všechno naopak. Z žáků se stávají učitelé, učitelé zasedají do školních lavic. Také rodiče si zkusí pedagogickou práci. Těšíme se.

zveřejněno: 04.04.2022

Recyklohraní

Šestá třída se v hodinách ekologických praktik zapojuje do soutěží z Recyklohraní. Minulý úkol měl název: Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilů na životní prostředí. V uspořádané sbírce společně s MŠ vybrali celkem 33 mobilů! Jejich úspěch je nyní oceněn i na webových stránkách soutěže, což je velký úspěch, protože projektu se zúčastnilo celkem 220 mateřských a základních škol. Z tolika zúčastněných škol zdobí výsledkovou listinu i dvě fotografie z naší školy.

zveřejněno: 01.04.2022