V čem jsme stejní a v čem jsme jiní

Preventivní program o vzájemném respektu dnes ve 3. ročníku. Posílení sociálních kompetencí, také k učení a k řešení problémů. Cestování s pozdravy, lidské vlastnosti, spolupráce ve skupinách i hry.


zveřejněno: 23.05.2024