Exkurze ke Dni Země

exkurze žáků 8. a 9. třídy v souvislosti se Dnem Země

Využili jsme s nejstaršími žáky možnosti navštívit vodárenské objekty, které se otevřely školám u příležitosti Dne Země. Žáci se seznámili s historií a významem Vírské přehrady, s principy staveb vodních děl a s principem ekologické výroby elektrické energie. Měli možnost poznat způsob obsluhy a řízení vodní elektrárny, uvědomili si, jakou zásluhu mají předchozí generace na současných možnostech ochrany přírody i majetku a jaké výzvy stojí před námi. V modrotiskové dílně Danzinger v Olešnici získali vhled do technologie výroby látek chráněné pod UNESCO, viděli v praxi vliv měnících se společenských požadavků na životní prostředí i prostředky obživy minulých i současných generací, na provázanost různých odvětví lidské činnosti. I díky výborným průvodcům, kteří se nám s porozuměním a ochotou věnovali, a milému panu řidiči si všichni užili pohodové dopoledne plné nových informací a nevšedních zážitků.

Pod Vírskou přehradou  Vodní elektrárna Vír I  Modrotisková dílna

zveřejněno: 18.04.2024