Recyklace očima mladých vědců

V pondělí 11. 12. měli šesťáci a sedmáci výukový program Recyklace očima mladých vědců. Seznámili se s životním cyklem elektrospotřebiče, vyzkoušeli si demontáž mobilního telefonu, simulaci separační linky, třídění materiálů podle statického a pohyblivého magnetického pole a podle hustoty. Celý program nabitý informacemi trval pět vyučovacích hodin a nebyla chvilka nudy. Zaplaceno že SRPDS, zajištěno z programu Recyklohraní, ve kterém jsme dlouhodobě aktivně zapojeni.zveřejněno: 11.12.2023