Závěr školního roku 21/22

Zakončení školního roku 2021/2022 na fotografiích od paní Jany Jůdové. Moc děkujeme.

30. 6. jsme se všichni společně rozloučili na hřišti za školou. Pan učitel Prokop vyhlásil výsledky letošního ročníku soutěže Polnička SPARTAN RACE, nejlepší závodníci na medailových místech dostali ceny od  firmy Del a Aco. Oceněni byli žáci 9. třídy za svou aktivní práci a reprezentaci školy v soutěžích. Zvláštní ocenění ředitelky školy získala Sofiia Rudenko, která k nám přišla před 4 lety z Ukrajiny a dokázala se nejen rychle naučit náš jazyk, ale také výborně reprezentovala školu v matematických olympiádách, velmi úspěšná byla i v soutěžích v angličtině a dokonce byla 1. ve školním kole olympiády v češtině! Její přístup ke školní  práci, snaha, píle i chování mohou být inspirací všem jejím spolužákům. Její úspěchy nás mimořádně těší a přejeme jí co nejvíc spokojenosti při studiu na gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou. Malý dárek dostala také Karolína Pešková za své výtvarné počiny pro školu.

Milé a dojemné rozloučení přichystali své třídní Pavle Prokopové, její páťáci, kteří přecházejí na 2. stupeň a 2 žákyně na gymnázium. Došlo i na slzy, tak snad útěchou mohlo být ujištění, že paní učitelka ve škole zůstává i nadále a budou se s ní potkávat J. Navíc i ostatní naši učitelé jsou skvělí a všichni se snaží, aby děti chodily do školy rády a vyučování je bavilo.

Pak už následovalo rozloučení nejen s deváťáky, ale také s pedagogy, kteří odcházejí. Po rozdání vysvědčení a předání kytiček už všichni spěchali domů užívat si zaslouženého letního volna.

Školní rok 2021/22 nebyl vůbec snadný, komplikovaly jej následky distanční výuky i neustálá proti epidemiologická opatření, nicméně znovu jsme si mohli říct ZVLÁDLI JSME TO!

Krásné léto všem!


zveřejněno: 11.07.2022