Návštěva polské partnerské školy

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 odpoledne odjela skupinka 4 pedagogů naší školy do partnerské školy do Polska. Naši kolegové ve škole v Lubiniu připravili oslavy 25. výročí otevření zrekonstruované školy. Na cestě nás doprovázel malíř Filip TAK s manželkou, který naše partnerství před 4 lety zprostředkoval, stejně jako dalším školám z našeho regionu v gmině (regionu) Krzywin. Po úvodních návštěvách pedagogů zastavila bohužel na jaře 2020 pandemie možnost vzájemných výměnných pobytů žáků, které chceme v květnu 2023 příjezdem polských dětí k nám obnovit.

Naše přijetí v Lubiniu bylo jako vždy velmi vřelé, pozornost a pohostinnost kolegů byla neuvěřitelná. V pátek jsme se nejdříve zúčastnili mše v místním významném benediktínském klášteře a pak skvěle připraveného programu ve školní tělocvičně. Přítomna byla řada hostů, bývalí ředitelé, vedení všech škol v okolí, absolventi, veřejní činitelé. Všichni vystoupili se svými projevy, pozdravy, blahopřáními i s bohatými dary. My jsme přivezli symbolicky velký adventní věnec, který vytvořila paní Zichová, maminka Nikolky z 8. třídy, a dětem české sladkosti.

Obdivovali jsme profesionální choreografii i kvalitu všech vystoupení, jejichž vyvrcholením byly písně a tance v podání školního sboru Semplicze, který jsme měli možnost vidět v červnu 2019 i u nás v sokolovně. Na závěr vystoupili všichni učitelé a účinkující a zazpívali školní hymnu.  Během celého programu nás zaujal velký patriotismus, láska k vlasti a rodnému kraji, které vším prolínaly. Protože to štěstí, zúčastnit se programu naživo, neměli vzhledem k omezenému místu všichni, mohli žáci vše sledovat doma online na youtube.

Po programu čekal na všechny hosty bohatý raut ve škole a nás ještě zajímavý výlet do blízké vesnice Czichowo, kde se nám naši přátelé pochlubili skanzenem Soplicowo filmu Pan Tadeusz Andrzeje Wajdy. Při stylové večeři jsme ochutnali vynikající borsch z červené řepy a plněné pirohy, pravé polské národní jídlo. Po návratu do školy nás vítal celý pedagogický sbor včetně kolegyň z mateřské školy. Každý přinesl nějakou svou specialitu, a tak se stoly doslova prohýbaly po množstvím jídla. Posadili jsme se mezi polské kolegy a celý večer se s nimi bavili a předávali zkušenosti. Lubiňská škola je výborná, jak řekl starosta gminy, možná nejlepší v celém Polsku. Je toho spousta, čím se zde můžeme inspirovat a je skvělé, že je úplně stejně velká, jako ta naše.

V sobotu jsme po bohaté snídani odjeli s panem ředitelem a několika kolegyněmi do blízkého Leszna. Byli jsme velmi mile překvapeni přijetím na místní radnici panem primátorem, který nás provedl nejen budovou, ale i centem města a povykládal také o důležité stopě Čechů vedených Janem Amosem Komenským. Zavedl nás až do nově zrekonstruované knihovny, kde nás opět čekalo přátelské přijetí zaměstnanci vedenými panem ředitelem Andrzejem Kuzminskim , zajímavá prohlídka všech krásných nových prostor i káva s moučníkem a opět dárky. Tamní knihovna je mimořádně aktivním centem kultury města a byli jsme překvapeni, že ji navštěvuje velké množství lidí, pro které je otevřena i o víkendu a kromě toho pro ně připravuje snad ob den zajímavé programy. V Leszně, zdá se, nebudou mít s čtenářskou gramotností problém.

Po obědě v jedné z nejlepších restaurací města jsme odjížděli plni dojmů domů. Našim kolegům jsme vezli nejen velký dárkový koš od pana ředitele, ale i spoustu nových informací a zážitků. Těšíme se na další spolupráci, setkání a výměnné pobyty našich dětí.


zveřejněno: 24.11.2022