Cestujeme po Evropě

Dnes proběhla závěrečná skupinová prezentace projektu, na kterém pracovaly děti z 5. ročníku mezipředmětově v hodinách vlastivědy, výtvarné výchovy a světa práce.

Během přípravy jsme přirozeně naplňovali klíčové kompetence k učení, řešení problémů, pracovní, sociální i digitální. Tato forma se projevila jako velmi efektivní. Děti spolupracovaly  a i při závěrečném sebehodnoceni si svou pozici a vzájemnou kooperaci s ostatními velmi pochvalovaly.

Získané vědomosti děti uplatnily při představení jednotlivých zemí, pracovaly s mapou, mluvily o přírodních podmínkách jednotlivých zemí a hlavně o tom, co je tam zajímavého a proč si tam zajet. Mnozí zapojili vlastní cestovatelské zkušenosti.

Chvála výuce, která děti zaujme a baví!


zveřejněno: 24.01.2024