Pozvánka na jazykový workshop pro rodiče

Poradenského centrum Kolping zve rodiče na jazykový workshop.

Vážení rodiče,

Poradenské centrum Kolping vás zve na jejich workshop „Rozvoj dětí, žáků a studentů nejen s odlišným mateřským jazykem a jejich jazykových kompetencí“, který se koná 28. 11. 2022 ve Žďáru nad Sázavou.

Primárně je workshop určen pro rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem, nicméně je otevřen i širšímu spektru zájemců.

Více v pozvánce:

Pozvánka

zveřejněno: 28.11.2022