Klima a co na to já?

V úterý 20. 2. proběhl ve škole vzdělávacím programu na téma "Klima a co na to já?" pro žáky osmé a deváté třídy. Osmáci a deváťáci nejen získali teoretické informace o výzvách klimatických změn, ale pracovali i aktivně.

Během mapování míst v obci identifikovali některé klíčové oblasti, které mají vliv na zlepšení klimatu v obci. Tento program jsme mohli realizovat díky podpoře od SRPDŠ. Žáci se zapojovali do jednotlivých aktivit se zájmem a ochotně přemýšleli o klimatických otázkách. Věříme, že tato iniciativa nejen obohatila jejich vědomosti, ale také povzbudila k osobní odpovědnosti za budoucnost naší planety.zveřejněno: 20.02.2024