Přihláška do družiny pro školní rok 2024/25 - od 27. 5. do 31. 5. 2024

Připomínáme rodičům, že se blíží termín odevzdání přihlášek do družiny. Jedná se o děti 2. - 5. ročníku. Přihlášky se odevzdávají vychovatelce ŠD.

Přihlášku najdete zde

zveřejněno: 14.05.2024