Raná péče

Raná péče zaměřena na nevidomé, žáci si vyzkoušeli, jaké to je byt slepý a dělat běžné denní úkony. Velmi povedený program, žáky moc bavil a hodně se naučili - rozvíjeli kompetence k učení, spolupráci, pracovní, občanské a komunikativní.zveřejněno: 23.11.2023