Jedlý papír - 6. ročník

V hodině Vv žáci 6. třídy upravovali jedlý papír, který připravili ve Světě práce, do dárkového balení.

Při této činnosti rozvíjeli nejen své pracovní, sociální, personální a občanské kompetence, ale i dovednosti řešit přoblémy, a nalezením algoritmu správného postupu i kompetence digitální. Žáci účinně spolupracovali ve skupině, dokázali si spravedlivě a vhodně rozdělit jednotlivé činnosti, vytvořili si pravidla pro práci v týmu i pro komunikaci mezi jednotlivými skupinami. Zároveň si výborně poradili s různými nesnázemi při odlepování usušené jablečné hmoty z pečícího papíru, při jejím následném balení a vázání. Vše upravili pro brzkou příležitost setkání s rodiči ve škole. Aktivně se tak zapojili do kulturního dění v naší komunitě. Ať tyto žákovské výrobky a milé vzkazy rodiče potěší!zveřejněno: 16.11.2023