Sousední státy ČR - 5. ročník

Žáci 5. ročníku v hodině vlastivědy probírají sousední státy ČR.

Pracují ve skupinách, vyhledávají informace, vzájemně spolu debatují, orientují se na mapě. Spolupráce ve skupině je tvůrčí, uplatňujeme zde digitální, pracovní, sociální kompetencí. V dalších hodinách proběhne prezentace jednotlivých států.


zveřejněno: 16.11.2023