Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů Vás nyní, milí prvňáčci, pasujeme na rytíře Řádu čtenářského!

Mějte v úctě slovo a ochraňujte knížky. Buďte jejich dobrými čtenáři. Statečně a čestně bojujte za všechno dobré, co je v nich napsáno. Nechť je vám knížka přítelem a moudrým rádcem. 

zveřejněno: 17.06.2024