Mikulášská nadílka ve škole

Setkání s Mikulášem, čerty a anděly

 

 

O připomenutí pěkné zimní tradice se dnes postarali žáci 9. třídy, když se převlékli za Mikuláše, čerty a anděly. Během dopoledne procházeli školou i školkou, zamířili i na Obecní úřad. Přinášeli všem malý balíček a rádi si vyslechli písničky a básničky. Při organizování celé akce si museli rozdělit role, diskutovali vhodné strategie tvorby balíčků, čtení z moudré knihy apod. Při přípravě zkodonalovali své pracovní postupy a návyky, při setkávání, nejen ve třídách, rozvíjeli vhodně své sociální a komunikační dovednosti. 

  

zveřejněno: 05.12.2023